July 29, 2014   |  Login
Úvodní strana     

Aktuality Minimize

Aktuality

Nepřevzatá vysvědčení si můžete vyzvednout 2.7. a 9.7. od 8 do 12 hodin ve vrátnici školy nebo od 25.8. do 29.8. od 8 do 12 hodin v kanceláři školy.


Informace pro školní rok 2014/2015

Seznamy budoucí 1. ABC naleznete zde.

Noví žáci na I. stupeň - seznam zde.

Potřeby pro žáky I. stupně zde.

Informace k vyřizování přihlášek do ŠD a ŠJ naleznete zde.

Seznamy budoucí 6. ABC naleznete zde.

Přehled potřeb na výuku pro žáky II. stupně na školní rok zde.

Přehled sešitů pro žáky II. stupně zde.

Adaptační pobyt pro 6. ABC - informace zde.


Anglický příměstský tábor

na ZŠ Vedlejší v létě 2014. Více informací najdete zde.


Rekonstrukce školy

- výměna oken a zateplení budovy D a E

Dne 14.4. 2014 jsme předali staveniště stavební firmě, která provede výše uvedené stavební práce. Při pohybu v okolí dotčených budov dbejte osobní bezpečnosti a bez povolení stavbyvedoucího se nepohybujte po staveništi. O podrobnostech Vás budeme informovat.


 Připravujeme:

Dálkový pochod 4. 10. 2014

Sledujte náš web, průběžně budeme uvádět upřesňující informace.


Poslední aktualizace: 26.6. 2014