November 26, 2014   |  Login
Úvodní strana     

Aktuality Minimize

Aktuality

Osobnosti známé i neznámé

Ve středu 26. 11. 2014 v 17 hodin, v učebně 8.B.

Téma večera: SIBIŘ NENÍ JEN VELKÁ BÍLÁ PLACKA

V cestovatelské roli: Alena Žákovská

Všichni jsou srdečně zváni. Pozvánka zveřejněna zde.


Projekt Jazykové centrum

Od druhého pololetí školního roku 2014/ 2015 bude ukončeno financování projektu Jazykové centrum – diferenciace jazykového vzdělávání na ZŠ Vedlejší, CZ.1.07/1.1.16/02.0132 z grantu EU. V případě zájmu se budeme snažit zachovat kurzy angličtiny za finanční spoluúčasti rodičů. O nových podmínkách pokračování projektu Vás budeme informovat před Vánocemi.


 Projekt Comenius

Fotografie z celého průběhu projektu Comenius společně s brožurou naleznete zde.


ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

na ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 

se uskuteční

ve středu 21. 1. a ve čtvrtek  22. 1. 2015

vždy od 14.00 do 18.00 h. 


Zápisu do 1. tříd bude předcházet 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. 1. 2015 

Podrobné informace zveřejníme později.


Rekonstrukce školy

- výměna oken a zateplení budovy D a E

Dne 14.4. 2014 jsme předali staveniště stavební firmě, která provede výše uvedené stavební práce. Při pohybu v okolí dotčených budov dbejte osobní bezpečnosti a bez povolení stavbyvedoucího se nepohybujte po staveništi.


Poslední aktualizace: 16.11. 2014