December 21, 2014   |  Login
Úvodní strana     

Aktuality Minimize
Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2015.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

na ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 

se uskuteční

ve středu 21. 1. a ve čtvrtek  22. 1. 2015

vždy od 14.00 do 18.00 h. 


 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. 1. 2015 

Program určený rodičům všech žáků, současných i budoucích naleznete zde.


Začínáme s přípravami oslav

30. výročí založení školy

Součástí připravovaných oslav bude výstava keramiky, která proběhne na dvou místech. Doporučujeme poznamenat si dvě data: 25. dubna 2015 -  vernisáž v renomované Galerii z ruky v Křížovicích u Doubravníku a 25. května 2015 - vernisáž téže výstavy u nás ve škole. Další podrobnosti zveřejníme později.


Jazykové centrum

- kurzy angličtiny v 2. pololetí 2014/2015

Od února 2015 plánujeme otevřít 6 kurzů angličtiny včetně kurzů s rodilým mluvčím pro žáky ZŠ Vedlejší od 1. do 9. ročníku. Podrobné informace a přihlášku naleznete ZDE.


Rekonstrukce školy

- výměna oken a zateplení budovy D a E

Dne 14.4. 2014 jsme předali staveniště stavební firmě, která provede výše uvedené stavební práce. Při pohybu v okolí dotčených budov dbejte osobní bezpečnosti a bez povolení stavbyvedoucího se nepohybujte po staveništi.


Poslední aktualizace: 18.12. 2014