logo

Vyučování na naší škole v internetové době

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

i když právě děti nechodí do školy, nemají prázdniny.

Učitelé budou pro žáky připravovat domácí úkoly. Vyhlašuji povinnost alespoň jednou denně se podívat do internetové aplikace Edookit na zadání domácích úkolů.

Očekávejte, že dětem budeme zadávat domácí práce podle předmětů. 

Na I. stupni: 

matematika, český jazyk, anglický jazyk, prvouka (1.-3. ročník), náš svět (4.-5. ročník)

Při zadání domácího úkolu budou osloveni rodiče. 

Na II. stupni:

matematika, český jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk nebo německý jazyk, zeměpis, přírodopis, dějepis, fyzika, základy společenských věd, výchova ke zdraví, chemie (jen 8.-9. ročník), informatika.

Při zadání domácího úkolu budou osloveni žáci i rodiče. 

Učitelé také upřesní, jak jim případně vypracované úlohy máte poslat. Rodiče prosíme o trpělivost v mimořádné situaci. Žádáme, abyste zkontaktovali vyučujícího v případě, že budete potřebovat vyřešit jakýkoli problém. 

Žáci z kroužků přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky v 9. třídách budou dostávat zadání úkolů mailem. 

 

RNDr. Jan Harmata

ředitel školy

Zpět na výpis aktualit