logo

Základní informace

Školní družina ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 je v provozu ráno od 6.30 do 7.40 hod.

Děti ráno do budovy vstupují vždy v 6.30, pak v 6.45, 7.00, 7.15.

Děti odpoledne odcházejí do školní družiny po vyučování, paní vychovatelky s nimi jdou na oběd. Poté se děti věnují spontánním činnostem nebo programu, který připravují paní vychovatelky. Obvykle od 14 do 15 hodin děti pobývají venku.

Děti mohou odcházet po obědě kdykoliv do 14. hodin, kdy družina odchází ven. Následně je možný odchod a vyzvedávání od 15. hodiny do uzavření školní družiny v 16:30.

Po 15.00 zvoňte prosím na příslušné oddělení, kam jsou děti spojovány. 

Děkujeme, že děti nevyzvedáváte z družiny mezi 14. a 15. hodinou. 

Kapacita školní družiny je 240 dětí.

 

 

Rozdělení oddělení:

 

I. odd. Michaela Gregorová 3.C, 5.A

II. odd. Marek Šnorich 3.A, 5.C

III. odd. Martina Příborská 2.C, 4.C

IV. odd. Jitka Najtová / zástup Jana Šafářová 1.B, 4.A

V. odd. Hana Obhlídalová 1.C, 3.B

VI. odd. Dagmar Horáková 1.A, 5.B

VII. odd. Alena Trubáková 2.B, 3.B

VIII. odd. Blanka Bařínová 2.A, 4.B

 

 

Roční plán školní družiny pro školní rok 2020/2021

 

ZÁŘÍ:

Vzpomínáme na prázdniny

 • povídáme si o zážitcích z prázdnin
 • prohlížíme si pohlednice a malujeme obrázky
 • poznáváme nové prvňáčky (kolektivní hry)
 • seznámení s řádem a režimem ŠD, pravidla ŠD
 • výzdoba herny
 • kreslíme své prázdninové zážitky

,,Já a moje léto“ - celodružinová akce

 

ŘÍJEN:

Veselé barvy podzimu

 • barvy podzimní přírody
 • sbíráme a tvoříme z přírodnin
 • podzimní strašidýlka (bramborová tiskátka)
 • 31.10- Halloween

,,Draci v oblacích“- celodružinová akce

 

LISTOPAD:

Strašidelný podzim

 • památka zesnulých- 2.11 (Dušičky)
 • kreslení strašidel
 • Halloweenská výzdoba
 • pozorování změn v přírodě- práce s barvami

,,Veselé dýně“- celodružinová akce

 

PROSINEC:

Vánoční těšení

 • pohybové hry na sněhu
 • přírodovědné vycházky- staráme se o zvířata v zimě
 • výzdoba herny a oken
 • poslech a zpěv vánočních koled
 • Mikuláš- výtvarné a hudební zpracování
 • Vánoce v ŠD- výroba přání, besídka

,,Hrátky s čertem“- čertovské odpoledne-celodružinová akce

 

LEDEN:

Zimní radovánky

 • dovádíme na sněhu
 • my tři králové jdeme k Vám (zvyky a obyčeje)
 • první pomoc
 • povídání o sportu a zdraví

,,Zimní sporty“-celodružinová výtvarná akce

 

ÚNOR:

Masopustní řádění

 • tradice a zvyky masopustu
 • masopust v jiných zemích
 • výroba masek
 • Den svatého Valentýna 14.2

,,Karneval v ŠD“-soutěž o nejlepší masku- celodružinová akce

,,Talent ŠD“ -celodružinová akce

 

BŘEZEN:

Probuzení přírody i zdraví

 • zdravé jídlo v našem jídelníčku
 • jarní i léčivé rostliny, bylinkové čaje
 • hlasy ptáků na jaře, přílet stěhovavých ptáků
 • jarní rovnodennost a první jarní den (20.3.)
 • světový den básní ( 21.3.)
 • Den učitelů, Jan Amos Komenský

 

DUBEN:

Kudy a kam?

 • vycházky zaměřené na orientaci v přírodě
 • velikonoční tvoření- výzdobaherny, obyčeje a zvyky
 • barvení kraslic
 • jarní hry dětí na hřišti
 • Den Země (povídáme si o planetě, ekologie)

,,Slet čarodějnic“-celodružinová akce

 

KVĚTEN:

Hlavně bezpečně!

 • povídání o bezpečnosti, jak se nezranit
 • co dělat, pokud mám úraz
 • pohybové hry na hřišti
 • kresba na chodník
 • Den matek- tvoříme přání pro maminky

,,Dopravní hřiště“-celodružinová akce

 

ČERVEN:

Hurá na prázdniny!

 • úklid třídy před prázdninami
 • třídění her a hraček, nezapomeneme na květiny
 • povídáme si o prázdninách, na co se těšíme, co nám bude chybět

,,Mezinárodní Den dětí“- netradičně sportovní odpoledne na hřišti (celodružinová akce)

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Soubor Velikost
20180315 Zpráva rodičům - zvonky do ŠD.pdf 99 KB Stáhnout

Fotogalerie