logo

Dokumenty a formuláře

Soubory ke stažení

Soubor Velikost
20200629 Školní jídelna.pdf 373 KB Stáhnout
20200629 Žáci 6ABC.pdf 405 KB Stáhnout
20200629 Žáci 1ABC.pdf 384 KB Stáhnout
20200629 Školní družina.pdf 377 KB Stáhnout
20200629 Úřední dny během letních prázdnin.pdf 178 KB Stáhnout
20200629 Přehled školních potřeb II st.pdf 293 KB Stáhnout
20200629 Noví žáci kromě 1 a 6 tř.pdf 373 KB Stáhnout
20200629 Přehled sešitů a potřeb I st.pdf 275 KB Stáhnout
20200629 Přehled sešitů II st.pdf 126 KB Stáhnout
20200514 Pravidla pro výuku žáků I. stupně od 25. května.docx 98 KB Stáhnout
20200515 Pravidla pro provoz v MŠ.docx 98 KB Stáhnout
20200507 Rozvrh a pokyny pro žáky 9 tříd.docx 16 KB Stáhnout
20200505 Pravidla pro výuku žáků 9 ročníku od 11 května.docx 101 KB Stáhnout
20200505 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.pdf 248 KB Stáhnout
20200505 Hodnocení na vysvědčení 2 pol 2019-20.docx 16 KB Stáhnout
Zápis do prvních tříd v dubnu 2020.docx 20 KB Stáhnout
Dodatek k elektronické žádosti o přijetí 2020.doc 107 KB Stáhnout
20190901 Školní řád.docx 109 KB Stáhnout
20190912 Školní vzdělávací program.doc 3042 KB Stáhnout
20190902 Výroční zpráva 2019.docx 833 KB Stáhnout
20190515 ŠVP ŠD_2019.doc 115 KB Stáhnout
Seznam žáků 6.ABC 19_20 na web.pdf 379 KB Stáhnout
Seznam žáků 1. ABC 19_20 na web.pdf 375 KB Stáhnout
20190510 Školská rada.docx 13 KB Stáhnout
Vnitřní předpis k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací.doc 74 KB Stáhnout
Sazebník úhrad nákladů za informace.doc 26 KB Stáhnout
20180912 Výroční zpráva 2018 def.docx 818 KB Stáhnout
20180504 Prohlášení zákonných zástupců před zotavovací akcí I. st..pdf 180 KB Stáhnout
20180504 Prohlášení zákonných zástupců před zotavovací akcí II. st..pdf 184 KB Stáhnout
20180419 Posudek o zdravotní způsobilosti.pdf 97 KB Stáhnout
20160926 Výroční zpráva ZŠ Brno Vedlejší 2016.doc 1039 KB Stáhnout
20160623 Žádost o slovní hodnocení.pdf 106 KB Stáhnout
20160623 Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti-ŠvP.pdf 110 KB Stáhnout
20160623 Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti-LVZ.pdf 111 KB Stáhnout