logo

Informace o škole

Základní údaje o naší škole:

 • 705 žáků základní školy
 • 49 dětí v mateřské škole
 • 15 tříd na I. stupni
 • 13 tříd na II. stupni
   
 • 45 učitelů v ZŠ
 • 4 učitelky v MŠ
   
 • 12 asistentů pedagoga
 • 1 speciální pedagožka - logopedka
 • 2 mentoři
   
 • 8 vychovatelek ve školní družině
 • 5 speciální pedagožky (4 v ZŠ + 1 v MŠ)
 • 1 školní psycholožka
 • 2 mentoři
   
 • 6 pracovnic ve školní jídelně
 • 5 technicko-hospodářští pracovníci
 • 9 uklízeček

 

Představujeme naši školu:


Pracujeme podle "Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Z ulice Vedlejší do hlavního proudu života“, platného od 1. 9. 2016. V 1. - 4. ročníku žáci mohou navštěvovat předmět Pohybová a taneční výchova nebo Dramatická výchova nebo Tvořivé činnosti nebo Pohybové hry. Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk, od 5. ročníku se žáci učí informatiku, od 6. ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk - německý nebo ruský. Na škole pracuje školní psycholožka a speciální pedagožky. Individuálně se věnujeme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Při škole pracuje velké množství zájmových kroužků, největší zastoupení mají kroužky florbalové, hudební, divadelní, angličtina a keramické.

Výuku vedeme "tradičními" i "netradičními" postupy.

Žáci I. stupně jezdí na školy v přírodě a lyžařský výcvikový kurz.

Žáci 2. ročníku navštěvují výuku plavání, žáci 6. ročníku jezdí na adaptační pobyty a absolvují výuku bruslení. Žáci  7. ročníků absolvují lyžařský výcvikový kurz. V 8. a v 9. ročníku žáci mohou vyjet na krátký studijní pobyt do Anglie a na sportovní kurz do Chorvatska.

Využíváme výukové pořady v kulturních institucích města, spolupracujeme se středisky volného času, Městskou policií Brno, místní knihovnou, Orlem Bohunice, Sborem dobrovolných hasičů Bohunice, Klubem rodičů při ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 atd.  Naši žáci se velmi často umisťují na předních místech na turnajích ve florbalu na městské i krajské úrovni.

Keramické výrobky našich žáků vystavujeme nejen v prostorách školy, ale i v historických objektech, výstavy jsme měli např. v Nesovicích, Jindřichově Hradci, Mikulově, Hlubokém, v Brně na Staré radnici a na Špilberku, v Galerii z ruky v Křížovicích a v muzeu v Horním Smržově. Máme také rozsáhlou expozici výtvarných prací žáků II. stupně. 

Ve škole pracuje kroužek organizátorů složený ze zástupců žáků.

Na škole se během roku uskutečňuje řada akcí, např.: sportovně-turistický den, sportovní den, adventní dílny, turistický pochod, den otevřených dveří, školní akademie, pořady pro mateřské školy, výstava keramiky.

Řadu velmi zajímavých akcí pro děti I. stupně organizuje školní družina.

Žáci se stravují ve školní jídelně, kde mohou dostávat obědy i svačiny.

Škola je zapojena do několika projektů: do projektu NIDV Inkluze v praxi, projektu MŠMT Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně a rozjíždí se projekt Šablony 2019 ZŠ a MŠ Brno Vedlejší 10 v rámci operačního programu Evropské unie Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 

 

Soubory ke stažení

Soubor Velikost
20200901 Harmonogram_skoly-20_21.doc 119 KB Stáhnout
20200901 Orientační plán 20_21.doc 75 KB Stáhnout
Oznámení turistický pochod 2020 ZŠ Vedlejší.doc 358 KB Stáhnout
20160817 ŠKOLA kresba šikmá a pavilony.DOC 32 KB Stáhnout
20160620 Jak se k nám dostanete text.doc 96 KB Stáhnout

Fotogalerie