logo

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 1. Název školy

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace

 

 1. Důvod založení školy

Zřizovatelem školy je Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice se sídlem v Brně, Dlouhá 3, 625 00

Zřizovací listiny najdete mezi soubory ke stažení (dole).

 

 

 1. Organizační struktura školy

 

 

 

 

ředitel

 

zástupce (zástupkyně) ředitele pro předškolní vzdělávání

učitel(ka)

asistent(ka) pedagoga

školník-domovník

pomocná kuchařka ve výdejně stravy

 

 

zástupce (zástupkyně) ředitele pro I. stupeň

učitel(ka)

speciální pedagog

asistent(ka) pedagoga

 

 

zástupce (zástupkyně) ředitele pro II. stupeň

učitel(ka)

výchovná poradkyně

speciální pedagog

asistent(ka) pedagoga

ekonomka

 

 

vedoucí uklízečka

uklízečka

 

hospodářka – personalistka

školník

domovník

správce operačního systému

 

vedoucí vychovatelka

vychovatelka

vedoucí školní jídelny - provozář

hlavní kuchařka

kuchařka

referent stravování

 

 

 

 

Zeleně: Pedagogický útvar Mateřská škola

Tučně: vedoucí pracovníci, kteří organizují, řídí a kontrolují práci podřízených zaměstnanců     

Fialově: pedagogický útvar I. stupeň

Okrově: pedagogický útvar II. stupeň

 

Modře: pedagogický útvar školní družina

Hnědě: ekonomicko -správní a provozní útvar

Červeně: útvar školní kuchyň

 

 1. Kontaktní spojení na školu

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a mateřská škola Brno

Vedlejší 10

625 00 Brno – Bohunice

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Základní škola a mateřská škola Brno

Vedlejší 10

625 00 Brno – Bohunice

4.3 Úřední hodiny

Září – červen

Po – Pá 7.30 – 15.30 hod.

Červenec – srpen

Vybrané středy zveřejněné na webu 8.00 – 12.00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Ředitel školy:                    602 546 208

Sekretariát:                       547 218 198

Ekonomka:                        547 218 198

4.5 Číslo faxu

-

4.6 Adresa internetové schránky

http://www.zsvedlejsi.cz

4.7 Adresa e-podatelny

info@zsvedlejsi.cz

4.8 Další elektronické adresy

ID datové schránky: isgmj2b

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 50636-621/0100

Číslo účtu školní jídelny: 500386-621/0100

Číslo účtu pro platby kroužků: 115-5205470287/0100

 1. IČ:

60555823

 1. DIČ

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10 není plátcem DPH

 1. Dokumenty školy

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program naleznete zde.

Školní řád naleznete zde.

Výroční zprávu za poslední rok naleznete zde.

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy naleznete (na stránkách městské části) naleznete zde.

 1. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní předpis školy naleznete zde.

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu uvedenou v sekci Kontaktní spojení nebo telefonicky na telefonním čísle sekretariátu školy.

Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní předpis školy naleznete zde.

 

 1. Opravné prostředky

Řídí se zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Formuláře

Formuláře naleznete zde.

 

 1. Popisy postupů a návodů pro řešení životních situací

Řídí se zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

        Směrnice pro příjem žádostí a dalších podání zde.

        Směrnice o svobodném přístupu k informacím zde.

 

 1. Předpisy

14.1 Nejdůležitější právní předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Předpisy můžete také nalézt  vaplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje Ministerstvo vnitra České republiky (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/)

 

14.2 Vnitřní směrnice vydané Základní školou a mateřskou školou Brno, Vedlejší 10

Soupis vnitřních směrnic je ke stažení níže.

 

 1. Úhrady za poskytování informací

Kopírování čb A4 jednostranné                                                               1 Kč

Kopírování čb A4 oboustranné                                                                2 Kč

Výpis, opis, druhopis vysvědčení                                                           100 Kč/kus

 

Náklady na poštovné dle sazebníku České pošty

 

 1. Licenční smlouvy

Škola nemá žádné licenční smlouvy

 

 1. Výroční zprávy

Jsou uloženy zde.

 

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Brno, Vedlejší 10 o poskytování informací za rok 2017

Počet podaných žádostí o informace

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled výdajů

0

Poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

 

V Brně dne 8. 2. 2018

 

Ředitel školy: RNDr. Jan Harmata

Soubory ke stažení

Soubor Velikost
Soupis vnitřních směrnic.pdf 139 KB Stáhnout
Zřizovací listina.pdf 4659 KB Stáhnout
Zřizovaci listina dodatek č.2.pdf 1752 KB Stáhnout
Vnitřní předpis k poskytování informací.pdf 359 KB Stáhnout