logo

Předškoláci

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k povinné školní docházce na ZŠ a MŠ Vedlejší 10 bude zveřejněno na webových stránkách školy a vyvěšeno ve vestibulu školy na nástěnce do 12. 5. 2018

 

Kritéria přijetí - výňatek ze školního řádu:

4.2. Ředitel školy sdělí před zápisem do 1. ročníku v elektronickém systému pro podporu zápisu uvažovaný počet žáků, kteří budou přijati k základnímu vzdělávání.

Pokud počet přihlášených tento počet překročí, rozhodnou o přijetí tato kritéria v následujícím pořadí:

1) Trvalé bydliště ve spádovém obvodu ZŠ Brno, Vedlejší 10

2) Sourozenec je již žákem ZŠ Brno, Vedlejší 10

3) Zákonný zástupce je zaměstnancem ZŠ Brno, Vedlejší 10

4) Los

Losování se koná veřejně a zákonní zástupci jsou na něj ředitelem školy pozváni prostřednictvím e-mailu. 

                                                                            

Dříve, než usednou Vaše děti do školních lavic, chystáme pro ně na naší škole v období květen a červen 2018 projekt SEZNÁMENÍ SE ŠKOLOU:

Je určen všem dětem, které jsou přijaté do 1. ročníku, i jejich rodičům, kteří se chtějí důvěrněji poznat s prostředím naší školy, se svými budoucími učitelkami a vychovatelkami.

Bude probíhat ve dvou dílnách, vždy odpoledne v květnu a červnu. Nabídneme v nich tvořivé činnosti pracovního, výtvarného, tělovýchovného, dramatického i hudebního charakteru, při nichž se děti více poznají navzájem a odnesou si tak příjemný zážitek ze své budoucí školy, což může přispět k přirozenějšímu přechodu z mateřské školy do 1. třídy.

Celý projekt vyvrcholí Informačním setkáním rodičů dětí v jídelně naší školy, které se uskuteční ve středu 13. 6. 2018, tedy v termínu, kdy se bude současně konat druhá rukodělná dílna pro Vaše děti. Na tomto setkání se dozvíte vše potřebné ohledně nástupu dítěte do 1. třídy.

 

Termíny konání dílen jsou (vždy ve středu):

  • dílna pohybová:             16.5. 2018 od 16.00 do 17.00 hodin
  • dílna rukodělná:            13.6. 2018 od 16.00 do 17.00 hodin

Na obě tyto dílny budete znovu pozváni prostřednictvím mailové pošty.

Těšíme se na Vás!

Dodatek na základě zkušeností z minulých let:

Pokud budete přijati na více škol a rozhodnete se pro jinou školu, je Vaší povinností dostavit se do naší ZŠ k podpisu dokumentu „Zpětvzetí žádosti o přijetí“.

Děkujeme

Soubory ke stažení

Soubor Velikost
Přednáška pro rodiče I tř 2017.pdf 2256 KB Stáhnout
Desatero pro rodiče předškoláků.pdf 370 KB Stáhnout