logo

Předškoláci

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 • Děti se budou učit podle ŠVP „Z ulice Vedlejší do hlavního proudu života“, který vypracovali naši učitelé na základě RVP platného na všech českých školách. S plným zněním tohoto ŠVP se můžete seznámit na webových stránkách naší školy nebo ve vestibulu školy.
 • Mezi naše priority patří nabídka volitelného předmětu taneční a pohybová výchova (TPV) nebo dramatická výchova (DV) v 1. – 4. r., výuka anglického jazyka již od 1. třídy a samozřejmě uplatňování takových metod učení a forem práce, aby byla výuka ve všech předmětech pro děti zajímavá a učení se stalo zábavou.
 • Počátkem školního roku obdržíte přístupové údaje do školního informačního systému EDOOKIT.

V systému EDOOKIT najdete každý týden přehled „Týdenních událostí“ pro celou školu a „Týdenní učivo“ vaší třídy na následující týden. Včas jste tedy informováni o probíraném učivu, což jistě oceníte především při absenci dítěte ve vyučování.

Klasifikace v 1.a 2. ročníku není zadávána do elektronické žákovské knížky v systému EDOOKIT, klasifikaci najdete v Notýscích.

 • Během školního roku čeká prvňáčky několik akcí, na které jste samozřejmě zváni i Vy, rodiče. Jedná se o Den Slabikáře, Den otevřených dveří, Pasování prvňáčků na čtenáře a Klíčování prvňáčků. Dvě posledně zmíněné akce probíhají ve spolupráci s pobočkou KJM na Lánech, s účastí zástupců ÚMČ Bohunice.
 • V prvních dnech příštího školního roku (středa 5. 9.2018) organizuje deník MF Dnes ve spolupráci s firmou Photodienst Brno projekt „Vítejte ve škole“, což je fotografování všech 1. tříd. Tyto fotografie budou v deníku MF Dnes zveřejněny v říjnu 2018 a vy si celý soubor fotografií za 220,-Kč budete moci zakoupit (viz ukázka na stole). Souhlas podepíšete na samostatný formulář.
 • Dále je třeba vědět, jak postupovat při omlouvání žáků z vyučování. Informovat školu o nepřítomnosti žáka je nutné nejpozději do 3 dnů od počátku absence přes email třídního učitele nebo EDOOKIT. Dalšími možnostmi, jak informovat o absenci, je písemný vzkaz přes spolužáka či sourozence nebo zcela výjimečně telefonicky na tel. čísle 547 218 198.
 • Když se dítě dostaví do školy po ukončení absence, je nutné, aby mělo napsanou omluvenku nepřítomnosti ve škole v Notýsku, a to nejpozději do 3 dnů od ukončení absence.
 • Pokud potřebujete nutně žáka vyzvednout z vyučování během výuky, musí pro něj přijít osobně jeho zákonný zástupce, anebo je třeba předat TU písemnou žádost (ke stažení na webu školy), v níž uvedete, že dítě půjde ze školy samo a vy za ně přebíráte zodpovědnost. Ale u dětí 1. tříd nedoporučujeme, abyste děti nechali odcházet před koncem vyučování ze školy samotné.

 

 • Školní jídelna (ŠJ)

Přihlašování a odhlašování obědů a svačinek škola nezařizuje. ŠJ – tel.:547 218 199 nebo přes elektronické přihlašování. Odhláška musí proběhnout 1 den předem, nejpozději do 13.00.

Ceny obědů: 7 – 10 let 25 Kč, 11 -  14 let 28 Kč, nad 15 let 31 Kč

Cena svačiny: 16 Kč

Termíny přihlašování ke stravování pro žáky budoucích 1. tříd na školní rok 2018/2019:

od 25. 6. 2018 do 29. 6. 2018; vždy od 7.00 do 14.00; ve středu 27. 6. od 7.00 do 16.00

Termíny přihlašování ke stravování na školní rok 2018/2019:

od 27. 8. 2018 do 31. 8. 2018; vždy od 7.00 do 14.00; ve středu 29. 8. 2018 od 7.00 do 16.00

 
 • Školní družina (ŠD)

Do ŠD je třeba se v průběhu přípravného týdne v srpnu přihlásit. Naplňujeme kapacitu 240 žáků (8 oddělení). Jediným kritériem pro přijetí dítěte do ŠD je jeho datum narození. Nejmladší děti mají největší šanci na přijetí, se vzrůstajícím věkem šance klesá. Znamená to, že žáci 1., 2. a 3. ročníků budou přijati přednostně a žáci 4. a 5. ročníků budou přijati a rozděleni s ohledem na kapacitu všech oddělení ŠD. Děti, které již navštěvují ŠD, je NUTNÉ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK OPĚT PŘIHLÁSIT.

Zápis do školní družiny na školní rok 2018/2019 se uskuteční ve vestibulu školy v tyto dny:

28.8. - 8:00 - 10:00, 14:00 - 16:30

29.8. - 8:00 - 10:00, 14:00 - 16:30

30.8. - 8:00 - 10:00, 14:00 - 16:30

Dodatečný zápis: 3. 9. – 8.00 – 10.00

V dřívějším termínu přihlášky nepřebíráme, na přihlášky podané po uvedeném termínu nemusí být brán zřetel.

Měsíční poplatek činí 200 Kč, vybírá se za období IX. – XII., I. – III. a IV. – VI.

Školní družina je v provozu ráno od 6.30 do 7.40, odpoledne po vyučování do 16.30.

Pokud budete dítě vyzvedávat v jinou dobu, než bude uvedeno v zápisním lístku, zvoňte prosím vždy na příslušná oddělení. Rozpis tříd bude uveden u vchodu do školy. Je tedy potřeba znát jméno paní vychovatelky, třídu, kterou vaše dítě navštěvuje nebo přímo číslo oddělení, do kterého chodí. Od 15.00 jsou oddělení spojena.

Příchody do ranní družiny: 6.30, 7.00, 7.15, u vchodu si děti přebírají p. vychovatelky.

Prosíme rodiče, aby nevyzvedávali děti od 14.00 do 15.00. V této době jsou děti buď venku (i mimo areál školy) nebo mají společný program.

 • Kromě ŠD budou Vaše děti jistě navštěvovat i některý ze zájmových kroužků, které naše škola nabízí. Pro ty nejmenší je to např. keramika, florbal, pohybové a míčové hry, orientální tance, flétna a další. Přihlásit se děti mohou v průběhu první poloviny září, provoz kroužků začíná v říjnu a končí v květnu. Informace o platbách a zahájení činnosti kroužků najdete v září opět na našich webových stránkách.

 

 • K organizaci prvního dne a celého prvního týdne školního roku 2018/2019:

V pondělí 3. 9. 2018 přijdete s dítětem před školu v 8.15, kde bude slavnostně zahájen školní rok 2018/2019.

Poté odejdete s dětmi do tříd na krátkou úvodní hodinu. V 8.45 přeberou všechny děti paní vychovatelky a vy rodiče zůstanete ve třídě na první třídní schůzce, která potrvá přibližně 30 – 45 minut.

 

Organizace prvních dní:

pondělí 3. 9. konec vyučování v 8.45

úterý 4. 9. konec vyučování v 9.40

středa 5. 9. konec vyučování v 10.45

čtvrtek 6. 9. výuka podle rozvrhu (bez 5. vyučovací hodiny, konec vyučování v 11.40)

pátek 7. 9. výuka podle rozvrhu (bez 5. vyučovací hodiny, konec vyučování v 11.40)

 

Děti v prvním ročníku mají 22 vyučovacích hodin týdně, to znamená, že dvakrát týdně končí výuka v 12.35 a třikrát v 11.40. Informace o rozvrhu hodin dostanete během prvního týdne školního roku.

 

 • Školní potřeby, které prosíme dětem zajistit, máte na seznamu, který bude zveřejněn také na webových stránkách školy.
 • Všechny informace najdete na webových stránkách školy a připomene Vám je TU na 1. třídní schůzce.
 • Upozorňujeme Vás na možné změny TU a třídních kolektivů během docházky na I. stupni.
 • Doporučené webové stránky:

www.jdemedoskoly.cz

www.naucsepocitat.cz

www.matematika.hrou.cz

www.kaminet.cz

www.okhelp.cz

www.coumim.cz

www.eduin.cz

www.rodicevitani.cz

www.skolkazeme.blogspot.cz

www.testsilnychstranek.cz

https://www.nevychova.cz/

https://www.kniha.cz/aha-rodicovstvi/

 • Doporučení: Desatero pro rodiče dětí předškolního věku: ke stažení na stránkách školy, bylo vyvěšeno u zápisu
 • Těšíme se na Vaše děti a spolupráci s Vámi!

 

ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO 1. TŘÍDU 2018/2019

Žáci 1. tříd obdrží ve škole zdarma učebnice, sešity, výkresy a některé pomůcky (vodové barvy, 2 štětce č. 8 a 12, pastelky malé, voskovky, lepidlo, plastelínu a barevné papíry, trojhranná tužka).

Ostatní potřeby doporučujeme zakoupit o prázdninách.

Do výrazně podepsaného dětského kufříku dát:

 • paletu
 • tempery (12 ks)
 • tuš černou
 • hadřík na štětce
 • igelitovou plenu na lavici
 • dlouhou zástěru nebo dlouhé pracovní tričko
 • dobře stříhající nůžky
 • lepidlo – lepicí tyčinku
 • silný lihový černý fix
 • kelímek

Vše je třeba podepsat.

Do tělesné výchovy pořiďte dítěti plátěnou tašku, ve které bude mít:

 • tepláky
 • trenýrky
 • tričko
 • mikinu
 • ponožky
 • cvičky se světlou gumovou podrážkou do tělocvičny
 • sportovní obuv na hřiště
 • nezbytná je gumička na stažení i polodlouhých vlasů

Do hodin tělesné výchovy nepatří žádné prstýnky, řetízky a hodinky.

Věci si žáci nechávají ve třídě.

Vše je třeba označit jménem žáka.

Do vyučování je potřebné mít:

 • tužky č. 1, 2
 • pastelky
 • zásobníky na písmena a číslice (pevné na postavení)
 • tvrdé desky na obalené sešity a učebnice
 • ručník s poutkem – výrazně označený
 • přezůvky se světlou podrážkou
 • deníček č. 644 na úkoly a sdělení
 • tvrdé dvojité fólie A4, A5 (na psaní tužkou)
 • balík papírů do kopírky

Soubory ke stažení

Soubor Velikost
Přednáška pro rodiče I tř 2018.pdf 2252 KB Stáhnout
Desatero pro rodiče předškoláků.pdf 370 KB Stáhnout