logo

Školní poradenské pracoviště

Ve školním roce 2007/2008 vzniklo na naší škole Školní poradenské pracoviště (ŠPP).

Podnět ke vzniku přinesla řada problémů v každodenní školní praxi – výukových i výchovných, které vyžadují součinnost a úzkou spolupráci týmu odborníků, působících přímo ve škole. Myšlenkou bylo vytvořit klima důvěry v rámci školy, které umožní žákům vyhledat pomoc ve chvíli, kdy ji potřebují. V neposlední řadě by také mělo usnadnit spolupráci mezi rodinou a školou.

Zaměření poradenských služeb:

-          poradenství žákům při školním neúspěchu

-          poradenství rodičům i žákům ve výchově a vzdělávání

-          kariérové poradenství, volba povolání

-          poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů

-          poradenství při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-          poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení  a spolupráce s dalšími odbornými institucemi

  Cílem naší práce je:

-          zprostředkování poradenských služeb psychologů  a speciálních pedagogů žákům, jejich rodičům a učitelům školy

-          vytvoření systému včasného odhalování problémových jevů chování žáků ve škole

-          eliminace školní neúspěšnosti

-          zkvalitnění kariérového poradenství

  Co nabízí naše ŠPP:

-          poradenství a odborné vedení při řešení problémů /výuka, vztahy mezi žáky, …/

-          aktivní vyhledávání problémových žáků

-          péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

-          péči o žáky integrované, reedukaci se speciálními pedagogy

-          práci s třídními kolektivy /prevence sociálně patologických jevů/

-          adaptační pobyty žáků 6. ročníku

-          zajímavé mimoškolní akce pro žáky i jejich rodiče

 

Kdo tvoří naše ŠPP:

Výchovná poradkyně:

Mgr. Zuzana Doleželová, I. stupeň, 547 218 198, kl. 32,

mobil: 725 539 074, zuzana.dolezelova@zsvedlejsi.cz

 

Mgr. Hana Láníková, II. stupeň, 547 218 198, kl. 18,

mobil: 602 672 311, hana.lanikova@zsvedlejsi.cz

  • konzultační hodiny vždy v pondělí 15 - 16 hod. po předchozí domluvě

 

Kariérový poradce:

Mgr. Eva Šůstková

 

Metodici prevence sociálně patologických jevů:

Mgr. Svatava Jakešová
PhDr. Jana Junková
  • konzultace po předešlé domluvě
 
Speciální pedagožky:
Mgr. Zuzana Doleželová
 
Mgr. Hana Dvořáková, MŠ
 
 
Školní psycholožka:
Mgr. et Mgr. Markéta Nekužová
  • pondělí 7.30 - 12.30 hodin
  • úterý    7.30 - 12.30 hodin
  • středa  9.00 - 15.00 hodin
  • čtvrtek  8.00 - 14.00 hodin
  • marketa.nekuzova@zsvedlejsi.cz
  • telefon: 547 218 198, klapka 29
    mobil: 601 502 289

 

AsistentI pedagoga:

Jana Pohorská
Šárka Matějková
Ivana Elblová
Michal Šafařík
Soňa Hýblová  
Kateřina Koláčková
Jana Straková
Martin Ševčík
Tereza Blahoutová
Miroslava Werbitzká

Ing. Martina Klásková

Denisa Honzová

Soubory ke stažení

Soubor Velikost
20160818_Speciální_pedagogika.doc 29 KB Stáhnout
20160818 Sociálně patologické jevy.doc 46 KB Stáhnout