logo

Školní poradenské pracoviště

Ve školním roce 2007/2008 vzniklo na naší škole Školní poradenské pracoviště (ŠPP).

Podnět ke vzniku přinesla řada problémů v každodenní školní praxi – výukových i výchovných, které vyžadují součinnost a úzkou spolupráci týmu odborníků, působících přímo ve škole. Myšlenkou bylo vytvořit klima důvěry v rámci školy, které umožní žákům vyhledat pomoc ve chvíli, kdy ji potřebují. V neposlední řadě by také mělo usnadnit spolupráci mezi rodinou a školou.

Zaměření poradenských služeb:

-          poradenství žákům při školním neúspěchu

-          poradenství rodičům i žákům ve výchově a vzdělávání

-          kariérové poradenství, volba povolání

-          poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů

-          poradenství při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-          poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení  a spolupráce s dalšími odbornými institucemi

  Cílem naší práce je:

-          zprostředkování poradenských služeb psychologů  a speciálních pedagogů žákům, jejich rodičům a učitelům školy

-          vytvoření systému včasného odhalování problémových jevů chování žáků ve škole

-          eliminace školní neúspěšnosti

-          zkvalitnění kariérového poradenství

  Co nabízí naše ŠPP:

-          poradenství a odborné vedení při řešení problémů /výuka, vztahy mezi žáky, …/

-          aktivní vyhledávání problémových žáků

-          péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

-          péči o žáky integrované, reedukaci se speciálními pedagogy

-          práci s třídními kolektivy /prevence sociálně patologických jevů/

-          adaptační pobyty žáků 6. ročníku

-          zajímavé mimoškolní akce pro žáky i jejich rodiče

 

Kdo tvoří naše ŠPP:

Výchovná poradkyně:

Mgr. Zuzana Doleželová, I. stupeň, 547 218 198, kl. 32,

mobil: 725 539 074, zuzana.dolezelova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Lenka Lebedová, II. stupeň, 547 218 198, kl. 18,

mobil: 602 672 311, lenka.lebedova@zsvedlejsi.cz

  • konzultační hodiny vždy v pondělí 15 - 16 hod. po předchozí domluvě
Metodici prevence sociálně patologických jevů:
Mgr. Svatava Jakešová
PhDr. Jana Junková
  • konzultace po předešlé domluvě
 
Speciální pedagožky:
Mgr. Zuzana Doleželová
Mgr. Lenka Lebedová
Mgr. Sylva Úlehlová
Mgr. Hana Dvořáková, MŠ
 
Školní psycholožka:
Mgr. et Mgr. Markéta Nekužová
  • pondělí 7.30 - 12.30 hodin
  • úterý    7.30 - 12.30 hodin
  • středa  9.00 - 15.00 hodin
  • čtvrtek  8.00 - 14.00 hodin
  • marketa.nekuzova@zsvedlejsi.cz
  • telefon: 547 218 198, klapka 29
    mobil: 601 502 289
AsistentI pedagoga:
Jana Pohorská
Drahoslava Částková
Ivana Elblová
Michal Šafařík
Dominika Pihávková  
Kateřina Koláčková
RNDr. Helena Valkounová
Martin Ševčík
Anna Tomková
Miroslava Werbitzká
Ing. Martina Klásková

Soubory ke stažení

Soubor Velikost
20160818_Speciální_pedagogika.doc 29 KB Stáhnout
20160818 Sociálně patologické jevy.doc 46 KB Stáhnout