logo

Zaměstnanci

Mgr. Adámková Lenka (učitelka ZŠ)

lenka.adamkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Albrechtová Jana (učitelka ZŠ)

jana.albrechtova@zsvedlejsi.cz

Bárta Petr (pedagogický asistent)

petr.barta@zsvedlejsi.cz

Ing. Boudová Helena (učitelka ZŠ)

helena.boudova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Břenková Ivana (učitelka ZŠ)

ivana.brenkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Částková Drahoslava (pedagogický asistent)

drahoslava.castkova@zsvedlejsi.cz

Čermák Milan (vrátný)

milan.cermak@zsvedlejsi.cz

Mgr. Demelová Lenka (učitelka ZŠ)

lenka.demelova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Dědičová Markéta (učitelka ZŠ)

marketa.dedicova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Doleželová Zuzana (učitelka ZŠ, výchovný poradce, speciální pedagog)

zuzana.dolezelova@zsvedlejsi.cz

PaedDr. Došková Iva (učitelka ZŠ)

iva.dolakova@zsvedlejsi.cz

Ing. Durďáková Dagmar (učitelka ZŠ)

dagmar.durdakova@zsvedlejsi.cz

Dvořáková Hana (speciální pedagog v MŠ)

hana.dvorakova@zsvedlejsi.cz

Fiala Zdeněk (vrátný)

zdenek.fiala@zsvedlejsi.cz

Mgr. Fikejzová Karolína (učitelka ZŠ)

karolina.fikejsova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Foralová Hana (učitelka ZŠ)

hana.foralova@zsvedlejsi.cz

Gregorová Michaela (učitelka ZŠ, vychovatelka)

michaela.gregorova@zsvedlejsi.cz

Hanáková Viorika (vychovatelka)

viorika.hanakova@zsvedlejsi.cz

RNDr. Harmata Jan (ředitel)

jan.harmata@zsvedlejsi.cz

Hlavinková Zdenka (ekonom)

zdenka.hlavinkova@zsvedlejsi.cz

Horáková Dagmar (vedoucí vychovatelka)

dagmar.horakova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Hošková Kateřina (učitelka ZŠ, vychovatelka)

katerina.hoskova@zsvedlejsi.cz

Charvátová Ludmila (vychovatelka)

ludmila.charvatova@zsvedlejsi.cz

Ivičičová Petra (pedagogický asistent v MŠ)

petra.ivicicova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Jakešová Svatava (učitelka ZŠ)

svatava.jakesova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Jandová Miluše (učitelka ZŠ)

miluse.jandova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Martin Janoška (učitel ZŠ)

martin.janoska@zsvedlejsi.cz

Jelínek Petr (školník)

petr.jelinek@zsvedlejsi.cz

Jílková Lucie (pedagogický asistent)

lucie.jilkova@zsvedlejsi.cz

PhDr. Junková Jana (učitelka ZŠ)

jana.junkova@zsvedlejsi.cz

Kadlecová Jarmila (učitelka v MŠ)

jarmila.kadlecova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Kalábová Mária (učitelka ZŠ)

maria.kalabova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Kerndlová Jana (učitelka ZŠ)

jana.kerndlova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Kesegová Svatava (učitelka ZŠ)

svatava.kesegova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Koenigová Eva (učitelka ZŠ)

eva.koenigova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Koláčková Kateřina (pedagogický asistent)

katerina.kolackova@zsvedlejsi.cz

Kolmanová Pavla (pedagogický asistent)

pavla.kolmanova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Kosař David (učitel ZŠ)

david.kosar@zsvedlejsi.cz

Mgr. Kugler Vladimír (učitel ZŠ)

vladimir.kugler@zsvedlejsi.cz

Mgr. Lahodová Klára (učitelka v MŠ)

klara.lahodova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Láníková Hana (učitelka ZŠ)

hana.lanikova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Lebedová Lenka (učitelka ZŠ, výchovný poradce)

lenka.lebedova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Lovaštiková Veronika (učitelka ZŠ)

veronika.lovastikova@zsvedlejsi.cz

Matoušková Eva (zástupkyně ředitele pro MŠ)

eva.matouskova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Mlýnek Tomáš (učitel ZŠ)

tomas.mlynek@zsvedlejsi.cz

Najtová Jitka (vychovatelka)

jitka.najtova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Nekužová Markéta (psycholog)

marketa.nekuzova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Nováčková Eva (zástupkyně ředitele)

eva.novackova@zsvedlejsi.cz

Obhlídalová Hana (vychovatelka)

hana.obhlidalova@zsvedlejsi.cz

Obšilová Helena (pedagogický asistent v MŠ)

helena.obsilova@zsvedlejsi.cz

Oliva Tomáš (učitel tance)

tomas.oliva@zsvedlejsi.cz

Ondráček Robin (učitel tance)

robin.ondracek@zsvedlejsi.cz

Pavlasová Iveta (vedoucí školní kuchyně)

iveta.pavlasova@zsvedlejsi.cz

Pavlíček Jiří (pedagogický asistent)

jiri.pavlicek@zsvedlejsi.cz

Pavlíčková Anita (učitelka v MŠ)

anita.pavlickova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Pazderová Alena (učitelka ZŠ)

alena.pazderova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Piknová Marie (učitelka ZŠ)

marie.piknova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Procházková Jana (učitelka ZŠ)

jana.prochazkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Pužová Renata (učitelka ZŠ)

renata.puzova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Rožková Hana (učitelka ZŠ)

hana.rozkova@zsvedlejsi.cz

Soukopová Jana (asistentka ředitele, personalistka)

jana.soukopova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Srncová Renata (učitelka ZŠ)

renata.srncova@zsvedlejsi.cz

Bc. Šedovičová Veronika (učitelka ZŠ, pedagogický asistent)

veronika.sedovicova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Šicová Dita (učitelka ZŠ)

dita.sicova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Šůstková Eva (učitelka ZŠ)

eva.sustkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Švábová Božena (učitelka ZŠ)

bozena.svabova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Úlehlová Sylva (speciální pedagog)

sylva.ulehlova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Tichá Jitka (učitelka ZŠ, pedagogický asistent)

jitka.ticha@zsvedlejsi.cz

Trubáková Alena (vychovatelka)

alena.trubakova@zsvedlejsi.cz

RNDr. Valkounová Helena (pedagogický asistent)

helena.valkounova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Vidláková Klára (učitelka ZŠ)

klara.vidlakova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Vintrlíková Pavla (zástupce ředitele)

pavla.vintrlikova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Vlková Bohumíra (učitelka ZŠ)

bohumira.vlkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Zavadilová Renata (učitelka ZŠ)

renata.zavadilova@zsvedlejsi.cz