logo

Zaměstnanci

 

Mgr. Adámková Lenka (učitelka ZŠ)

  lenka.adamkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Albrechtová Jana (učitelka ZŠ)

 

jana.albrechtova@zsvedlejsi.cz

Bařinová Blanka (vychovatelka)  

blanka.barinova@zsvedlejsi.cz

Blažková Leona  (pedagogická asistentka v MŠ)

 

blazkova.leona.@zsvedlejsi.cz

Ing. Boudová Helena (učitelka ZŠ)

  helena.boudova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Břenková Ivana (učitelka ZŠ)

 

ivana.brenkova@zsvedlejsi.cz

Bc. Burián Michal  (učitel ZŠ)

  michal.burian@zsvedlejsi.cz
Blahoutová Tereza (pedagogická asistentka)  

tereza.blahoutova@zsvedlejsi.cz

Čermák Milan (vrátný)

  milan.cermak@zsvedlejsi.cz

Mgr. Demelová Lenka (učitelka ZŠ)

 

lenka.demelova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Doleželová Marie (učitelka ZŠ)

  marie.dolezelova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Doleželová Zuzana (učitelka ZŠ, výchovný poradce, speciální pedagog)

 

zuzana.dolezelova@zsvedlejsi.cz

PaedDr. Došková Iva (učitelka ZŠ)

 

iva.doskova@zsvedlejsi.cz

Ing. Durďáková Dagmar (učitelka ZŠ)

 

dagmar.durdakova@zsvedlejsi.cz

Dvořáková Hana (speciální pedagog v MŠ)

  hana.dvorakova@zsvedlejsi.cz

Elblová Ivana (pedagogická asistentka)

  ivana.elblova@zsvedlejsi.cz

Fiala Zdeněk (vrátný)

  zdenek.fiala@zsvedlejsi.cz

Mgr. Foralová Hana (učitelka ZŠ)

 

hana.foralova@zsvedlejsi.cz

Gregorová Michaela (učitelka ZŠ, vychovatelka)

  michaela.gregorova@zsvedlejsi.cz

RNDr. Harmata Jan (ředitel)

 

jan.harmata@zsvedlejsi.cz

 
Mgr. Hanzlovský Radovan (učitel ZŠ)  

radovan.hanzlovsky@zsvedlejsi.cz

Mgr. Hegarová Helena (zástupkyně ředitele 1. st)  

helena.hegarova@zsvedlejsi.cz

Honzová Denisa (pedagogická asistentka v MŠ)  

denisa.honzova@zsvedlejsi.cz

Horáková Dagmar (vedoucí vychovatelka)

 

dagmar.horakova@zsvedlejsi.cz

Hýblová Soňa (pedagogická asistentka)  

sona.hyblova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Jakešová Svatava (učitelka ZŠ)

 

svatava.jakesova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Jandová Miluše (učitelka ZŠ)

 

miluse.jandova@zsvedlejsi.cz

Jelínek Petr (školník)

  petr.jelinek@zsvedlejsi.cz

PhDr. Junková Jana (učitelka ZŠ)

 

jana.junkova@zsvedlejsi.cz

Kadlecová Jarmila (učitelka v MŠ)

  jarmila.kadlecova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Kalábová Mária (učitelka ZŠ)

 

maria.kalabova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Kerndlová Jana (učitelka ZŠ)

 

jana.kerndlova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Kesegová Svatava (učitelka ZŠ)

 

svatava.kesegova@zsvedlejsi.cz

Ing. Klásková Martina (pedagogická asistentka)    

  martina.klaskova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Koenigová Eva (učitelka ZŠ)

 

eva.koenigova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Koláčková Kateřina (pedagogická asistentka)

  katerina.kolackova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Kugler Vladimír (učitel ZŠ)

 

vladimir.kugler@zsvedlejsi.cz

Mgr. Lahodová Klára (učitelka v MŠ)

  klara.lahodova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Láníková Hana (učitelka ZŠ, výchovný poradce)

 

hana.lanikova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Lovaštiková Veronika (učitelka ZŠ)

 

veronika.lovastikova@zsvedlejsi.cz

PaedDr. Marešová Zdenka (školní asistentka v MŠ)

  maresova.zdenka@zsvedlejsi.cz
Matějková Šárka (pedagogická asistentka)   šarka.matejkova@zsvedlejsi.cz

Matoušková Eva (zástupkyně ředitele pro MŠ)

  eva.matouskova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Mlýnek Tomáš (učitel ZŠ)

 

tomas.mlynek@zsvedlejsi.cz

Mgr. Mocková Markéta (učitelka ZŠ)

  marketa.mockova@zsvedlejsi.cz

Najtová Jitka (vychovatelka)

 

jitka.najtova@zsvedlejsi.cz

Mgr. et Mgr. Nekužová Markéta (psycholog)

  marketa.nekuzova@zsvedlejsi.cz

Obhlídalová Hana (vychovatelka)

 

hana.obhlidalova@zsvedlejsi.cz

Obšilová Helena (pedagogická asistentka v MŠ)

  helena.obsilova@zsvedlejsi.cz

Oliva Tomáš (učitel tance)

 

tomas.oliva@zsvedlejsi.cz

Ondráček Robin (učitel tance)

  robin.ondracek@zsvedlejsi.cz
Mgr. Pálka Tomáš (učitel ZŠ)  

tomas.palka@zsvedlejsi.cz

Pavlasová Iveta (vedoucí školní kuchyně)

  iveta.pavlasova@zsvedlejsi.cz

MgA. Pavlíček Jiří (učitel ZŠ)

  jiri.pavlicek@zsvedlejsi.cz

Mgr. Pazderová Alena (učitelka ZŠ)

 

alena.pazderova@zsvedlejsi.cz

Pohorská Jana (pedagogická asistentka)

  jana.pohorska@zsvedlejsi.cz
Bc. Poláková Michaela (učitelka ZŠ)   michaela.polakova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Procházková Jana (učitelka ZŠ)

 

jana.prochazkova@zsvedlejsi.cz

Příborská Martina (vychovatelka, pedagogická asistentka)  

martina.priborska@zsvedlejsi.cz

Mgr. Pužová Renata (učitelka ZŠ)

 

renata.puzova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Rožková Hana (učitelka ZŠ)

 

hana.rozkova@zsvedlejsi.cz

Bc. Samková Veronika (učitelka ZŠ)   veronika.samkova@zsvedlejsi.cz

Skulilová Jana (asistentka ředitele, personalistka)

  jana.skulilova@zsvedlejsi.cz

Soukopová Jana (ekonomka)

  jana.soukopova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Srncová Renata (učitelka ZŠ)

 

renata.srncova@zsvedlejsi.cz

Straková Jana (pedagogická asistentka)  

jana.strakova@zsvedlejsi.cz

Šafařík Michal (učitel ZŠ, pedagogický asistent)

  michal.safarik@zsvedlejsi.cz

Mgr. Šedovičová Veronika (učitelka ZŠ)

 

veronika.sedovicova@zsvedlejsi.cz

Ševčík Martin (učitel ZŠ)

  martin.sevcik@zsvedlejsi.cz

Mgr. Šicová Dita (učitelka ZŠ)

 

dita.sicova@zsvedlejsi.cz

Šnorich Marek (vychovatel)  

marek.snorich@zsvedlejsi.cz

Mgr. Šůstková Eva (kariérová poradkyně, učitelka ZŠ)

 

eva.sustkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Švábová Božena (učitelka ZŠ)

 

bozena.svabova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Tichá Jitka (učitelka ZŠ)

  jitka.ticha@zsvedlejsi.cz

Trubáková Alena (vychovatelka)

 

alena.trubakova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Vidláková Klára (učitelka ZŠ)

 

klara.vidlakova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Vintrlíková Pavla (zástupkyně ředitele 2.st.)

 

pavla.vintrlikova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Vlková Bohumíra (učitelka ZŠ)

 

bohumira.vlkova@zsvedlejsi.cz

PhDr. Vodák Zdeněk (mentor)

  zdenek.vodak@zsvedlejsi.cz
Vráblíková Jana (učitelka v MŠ)  

jana.vrablikova@zsvedlejsi.cz

Bc. Vránová Veronika  

veronika.vranova@zsvedlejsi.cz

Werbitzká Miroslava (pedagogická asistentka)

  miroslava.werbitzka@zsvedlejsi.cz

Mgr. Zavadilová Renata (učitelka ZŠ)

 

renata.zavadilova@zsvedlejsi.cz