Školní poradenské pracoviště

 

Ve školním roce 2007/2008 vzniklo na naší škole Školní poradenské pracoviště (ŠPP).

Podnět ke vzniku přinesla řada problémů v každodenní školní praxi – výukových i výchovných, které vyžadují součinnost a úzkou spolupráci týmu odborníků, působících přímo ve škole. Myšlenkou bylo vytvořit klima důvěry v rámci školy, které umožní žákům vyhledat pomoc ve chvíli, kdy ji potřebují. V neposlední řadě by také mělo usnadnit spolupráci mezi rodinou a školou.

Zaměření poradenských služeb

 • poradenství žákům při školním neúspěchu
 • poradenství rodičům i žákům ve výchově a vzdělávání
 • kariérové poradenství, volba povolání
 • poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů
 • poradenství při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi

Cíle naší práce

 • zprostředkování poradenských služeb psychologů a speciálních pedagogů žákům, jejich rodičům a učitelům školy
 • vytvoření systému včasného odhalování problémových jevů chování žáků ve škole
 • eliminace školní neúspěšnosti
 • zkvalitnění kariérového poradenství

Co nabízí naše ŠPP

 • poradenství a odborné vedení při řešení problémů (výuka, vztahy mezi žáky, …)
 • aktivní vyhledávání problémových žáků
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • péči o žáky integrované, reedukaci se speciálními pedagogy
 • práci s třídními kolektivy (prevence sociálně patologických jevů)
 • adaptační pobyty žáků 6. ročníku
 • zajímavé mimoškolní akce pro žáky i jejich rodiče

Kdo tvoří naše ŠPP

 • Výchovné poradkyně
  • Mgr. Zuzana Doleželová, I. stupeň, 547 218 198, kl. 32, mobil: 725 539 074, zuzana.dolezelova@zsvedlejsi.cz
  • Mgr. Hana Láníková, II. stupeň, 547 218 198, kl. 18, mobil: 602 672 311, hana.lanikova@zsvedlejsi.cz,konzultační hodiny vždy v pondělí 15 - 16 hod. po předchozí domluvě
 • Kariérový poradce
  • Mgr. Eva Šůstková
 • Metodici prevence sociálně patologických jevů:
  • Mgr. Svatava Jakešová
  • PhDr. Jana Junková
   • konzultace po předešlé domluvě
 • Speciální pedagožky
  • Mgr. Zuzana Doleželová
  • Mgr. Hana Dvořáková, MŠ
 • Školní psycholožka:
  • Mgr. et Mgr. Markéta Nekužová
   • pondělí 7.30 - 12.30 hodin
   • úterý 7.30 - 12.30 hodin
   • středa 9.00 - 15.00 hodin
   • čtvrtek 8.00 - 14.00 hodin
   • marketa.nekuzova@zsvedlejsi.cz
   • telefon: 547 218 198, klapka 29
   • mobil: 601 502 289
 • Asistenti pedagoga:
  • Jana Pohorská
  • Šárka Matějková
  • Ivana Elblová
  • Michal Šafařík
  • Soňa Hýblová
  • Kateřina Koláčková
  • Jana Straková
  • Martin Ševčík
  • Tereza Blahoutová
  • Miroslava Werbitzká
  • Ing. Martina Klásková
  • Denisa Honzová

 


Ke stažení:               


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Brno
Vedlejší 10, příspěvková organizace

Vedlejší 10
625 00 Brno
IČO: 60555823
Redizo: 600108325
Tel./ fax: +420 547 218 198
mail: info@zsvedlejsi.cz

el. podatelna: podatelna@zsvedlejsi.czFORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


    

© ZŠ a MŠ Vedlejší Brno & Štefl software