Uspořádání dne

 

Provozní doba MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod. 

 

Scházení dětí a rodičů dle individuálních potřeb.

 

Pro povinné předškolní vzdělávání je stanovená doba 8.00 hod. do 12.00 hod.

 

Organizace dne je flexibilní

 

Organizace dne pro třídy na ul. Vedlejší:

6,30 – 8,30

scházení dětí dle individuálních potřeb dětí a rodičů, spontánní hry, výběr zvolených činností nebo činností nabízených učitelkou, polořízené aktivity

 

6,30 – 7,30

spojené třídy

 

8,00 – 12,00

povinné vzdělávání pro děti v posledním roce povinného předškolního vzdělávání (před nástupem do 1. třídy ZŠ)

 

8,45 – 9,00

tělovýchovné a relaxační chvilky

 

9,00 – 9,15         

dopolední svačinky

 

9,15 – 9,45         

výchovně vzdělávací činnosti, skupinové, frontální dle potřeb a zájmu dětí

 

9,45 – 11,45       

pobyt venku nejmladší skupiny dětí

 

10,00 – 12,00    

pobyt venku starších dětí, předškoláků

 

12,00                  

oběd

 

12,30 – 13,00    

hygiena a příprava na odpočinek, poslech pohádky

 

12,30 – 13,00  

odchod dětí po obědě

 

13,00 – 14,30    

odpočinek dětí, nespavé děti postupné vstávání – klidové hry, individuální práce s dětmi

 

14,30 – 15,00    

hygiena, postupná svačinka

 

15,00 – 16,30    

odpolední rozcházení dětí, spontánní hry, činnosti nabízené učitelkou

 

16,00                    

spojení tříd

 

 

Organizace dne pro třídu Bohunka na ul. Pod Nemocnicí:

 

6,30 – 8,30         

scházení dětí dle individuálních potřeb dětí a rodičů, spontánní hry, výběr zvolených činností nebo činností nabízených učitelkou, polořízené     aktivity

 

8,00 – 12,00       

povinné vzdělávání pro děti v posledním roce povinného předškolního vzdělávání (před nástupem do 1. třídy ZŠ)

 

8,45 – 9,00         

tělovýchovné a relaxační chvilky

 

9,00 – 9,15         

dopolední svačinky

 

9,15 – 9,45         

výchovně vzdělávací činnosti, skupinové, frontální dle potřeb a zájmu dětí

 

9.45 – 11,45       

pobyt venku

 

12,00                  

oběd

 

12,30 – 13,00    

hygiena a příprava na odpočinek, poslech pohádky

 

12,30 – 13,00  

odchod dětí po obědě

 

13,00 – 14,30    

odpočinek dětí, nespavé děti postupné vstávání – klidové hry, individuální práce s dětmi

 

14,30 – 15,00    

hygiena, postupná svačinka

 

15,00 – 16,30    

odpolední rozcházení dětí, spontánní hry, činnosti nabízené učitelkou

 

 

                


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Brno
Vedlejší 10, příspěvková organizace

Vedlejší 10
625 00 Brno
IČO: 60555823
Redizo: 600108325
Tel. MŠ Vedlejší: +420 547 354 410
Tel. MŠ Bohunka: +420 606 093 875    

© ZŠ a MŠ Vedlejší Brno & Štefl software