Uspořádání dne

Organizace dne

Orientační režim dne vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy, charakteristiky naší školy a věkových a vývojových zvláštností. V případě potřeby je obměnitelný, dává možnost přizpůsobení se momentálním situacím v jednotlivých třídách.

 

Provozní doba MŠ je od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Příchod dětí do mateřské školy je individuální, od 6.30 zpravidla do 8.30 hod.

Povinné předškolní vzdělávání je od 8:00 do 12:00 hod., 4 hodiny denně.

Organizace dne je flexibilní.

     

Organizace dne pro třídy na ul. Vedlejší:

 

         6.30 – 8.30        scházení dětí dle individuálních potřeb dětí a rodičů, spontánní hry, výběr

                                       zvolených činností nebo činností nabízených učitelkou, polořízené

                                       aktivity

         6.30 – 7.30        spojené třídy

         8.30 – 9.00        hry dětí dle vlastní volby, pohybová činnost, komunikativní kruh

         9.00 – 9.15        hygiena, dopolední svačinky

         9.15 – 10.00      výchovně vzdělávací činnosti, skupinové i frontální dle potřeb a zájmu dětí,

                                       příprava na pobyt venku 

        10.00 – 12.00     pobyt venku, převlékání, hygiena

        12.00                     oběd – děti si chystají nádobí a příbory, samostatně chodí pro druhé jídlo,

                                        po jídle si po sobě uklidí

        12.30 – 13.00     hygiena a příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě, poslech pohádky

        13.00 – 14.30     odpočinek dětí, nespavé děti postupné vstávání

        14.30 – 15.00     hygiena, postupná svačinka

        15.00 – 16.30     odpolední rozcházení dětí, spontánní hry, činnosti nabízené učitelkou

        16.00                     spojení tříd

 

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí, jejich   potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly a dostatečný pobyt venku, který přizpůsobujeme dle aktuálního počasí a situacím v MŠ.

      

Organizace dne pro třídu na ul. Pod Nemocnicí:

        6.30 – 8.30         scházení dětí dle individuálních potřeb dětí a rodičů, spontánní hry, výběr

                                       zvolených činností nebo činností nabízených učitelkou, polořízené

                                       aktivity

         8.30 – 9.00        hry dětí dle vlastní volby, pohybová činnost, komunikativní kruh

         9.00 – 9.15        hygiena, dopolední svačinky

         9.15 – 10.00      výchovně vzdělávací činnosti, skupinové i frontální dle potřeb a zájmu dětí,

                                       příprava na pobyt venku 

        10.00 – 12.00    pobyt venku, převlékání, hygiena

        12.00                    oběd – děti si chystají nádobí a příbory, samostatně chodí pro druhé jídlo,

                                       po jídle si po sobě uklidí

        12.30 – 13.00     hygiena a příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě, poslech pohádky

        13.00 – 14.30     odpočinek dětí, nespavé děti postupné vstávání

        14.30 – 15.00     hygiena, postupná svačinka

        15.00 – 16.30     odpolední rozcházení dětí, spontánní hry, činnosti nabízené učitelkou

      

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly a dostatečný pobyt venku, který přizpůsobujeme dle aktuálního počasí a situacím v MŠ.

  • Sdružování dětí v zájmových aktivitách probíhá v odpoledních hodinách, děti si odvádí lektor na základě „zmocnění“ od rodičů dětí. Po skončení aktivity předává děti lektor rodičům.
  • Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě s časovou rezervou tak, aby se s dítětem vypravili a mateřská škola se mohla uzavřít v 16.30 hod.

 

  • Veškeré činnosti mohou být během dne upravovány, probíhají skupinově nebo individuálně, spontánně nebo řízeně. Vše se přizpůsobuje potřebám a zájmům dětí, aby byly vedeny přirozeným dětským způsobem. Každá třída má své uspořádání dne, učitelky jsou povinné pružně ho přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí i organizačním změnám.

 

  • V případě nepřízně počasí a neodpovídajícím klimatickým či provozním podmínkám lze pobyt venku omezit či nerealizovat.

                


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Brno
Vedlejší 10, příspěvková organizace

Vedlejší 10
625 00 Brno
IČO: 60555823
Redizo: 600108325
Tel. MŠ Vedlejší: +420 547 354 410
Tel. MŠ Bohunka: +420 606 093 875    

© ZŠ a MŠ Vedlejší Brno & Štefl software

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Další informace.

Další informace  OK souhlasím

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

  Přijmout vše   Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.