Zaměstnanci - 2022 / 2023Titul Jméno Funkce Konzultační hodiny Email
Mgr. Adámková Lenka mateřská dovolená    
Mgr. Albrechtová Jana učitelka ZŠ  po 12:45 - 13:30h jana.albrechtova@zsvedlejsi.cz
Bc. Babčanová Veronika asistentka pedagoga, učitelka ZŠ  

veronika.babcanova@zsvedlejsi.cz

Ing. Bellanová Jana asistentka pedagoga  

jana.bellanova@zsvedlejsi.cz

Mgr.  Benda Tomáš učitel ZŠ  

tomas.benda@zsvedlejsi.cz

  Blahoutová Tereza učitelka ZŠ  pá  7:00 - 7:30h tereza.blahoutova@zsvedlejsi.cz
Ing. Boudová Helena učitelka ZŠ  po 7:00 - 7:30h helena.boudova@zsvedlejsi.cz
Mgr. Břenková Ivana učitelka ZŠ  út  7:00 - 7:30h ivana.brenkova@zsvedlejsi.cz
Bc. Burián Michal učitel ZŠ  čt 7:15 - 7:45h michal.burian@zsvedlejsi.cz
Mgr. Demelová Lenka učitelka ZŠ  po 7:15 - 7:45h lenka.demelova@zsvedlejsi.cz
Mgr. Doleželová Zuzana učitelka ZŠ, speciální pedagog,
výchovná poradkyně pro I. st. 
 po 14:45 -15:15h zuzana.dolezelova@zsvedlejsi.cz
PaedDr. Došková Iva učitelka ZŠ  út 7:00 - 7:30h  iva.doskova@zsvedlejsi.cz
Ing. Durďáková Dagmar učitelka ZŠ  st 7:20 - 7:50h dagmar.durdakova@zsvedlejsi.cz
Mgr. Dvořáková Hana speciální pedagog v MŠ  

 hana.dvorakova@zsvedlejsi.cz

  Fiala Zdeněk vrátný  

 zdenek.fiala@zsvedlejsi.cz

Mgr. Foralová Hana učitelka ZŠ  út 7:20 - 7:50h  hana.foralova@zsvedlejsi.cz
  Fučková Kateřina učitelka MŠ  

 katerina.fuckova@zsvedlejsi.cz

Bc. Gregorová Michaela učitelka ZŠ  

 michaela.gregorova@zsvedlejsi.cz

  Gregorová Veronika kuchařka    
Mgr. Handlířová Daniela asistentka pedagoga, učitelka ZŠ  st 13:30 - 14:00h

 daniela.handlirova@zsvedlejsi.cz

RNDr. Harmata Jan ředitel    jan.harmata@zsvedlejsi.cz
Mgr. Havlová Petra zástupce ředitele pro
předškolní vzdělávání
   petra.havlova@zsvedlejsi.cz
  Hlavinková Zdeňka účetní  

 zdenka.hlavinkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Honzová Denisa učitelka MŠ  

 denisa.honzova@zsvedlejsi.cz

  Horáková Dagmar vedoucí vychovatelka    dagmar.horakova@zsvedlejsi.cz
Mgr. Horáková Kristýna asistentka pedagoga, učitelka ZŠ  

 kristyna.horakova@zsvedlejsi.cz

  Horáková Vladana ŠK výdej stravy MŠ    
Mgr. Hrubá Hana asistentka pedagoga  

hana.hruba@zsvedlejsi.cz

  Hučková Dana asistentka pedagoga  

dana.huckova@zsvedlejsi.cz

  Chalupová Hana vedoucí kuchařka  

jidelna@zsvedlejsi.cz

Ing.arch. Janáčková Alena asistentka pedagoga  

alena.janackova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Jakešová Svatava učitelka ZŠ  po 13:30 - 14:00h

 svatava.jakesova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Jandová Miluše učitelka ZŠ  čt  7:00 - 7:30h

 miluse.jandova@zsvedlejsi.cz

  Jelínek Petr školník  

 petr.jelinek@zsvedlejsi.cz

Mgr. Jirásková Lenka učitelka ZŠ  út 7:15 - 7:45h

 lenka.jiraskova@zsvedlejsi.cz

PhDr. Junková Jana učitelka ZŠ  st 7:30 - 8:00h

 jana.junkova@zsvedlejsi.cz

  Kadlecová Jarmila mateřská dovolená    
Mgr. Kalábová Mária učitelka ZŠ  čt  7:00 - 7:30h

 maria.kalabova@zsvedlejsi.cz

  Kanclerová Martina asistentka pedagoga  

martina.kanclerova@zsvedlejsi.cz

  Karvaiová Eva pomocná kuchařka    
Mgr. Kerndlová Jana učitelka ZŠ  po 13:30 - 14:00h

 jana.kerndlova@zsvedlejsi.cz

  Klajbová Tereza učitelka MŠ  

tereza.klajbova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Koenigová Eva učitelka ZŠ  út  7:00 - 7:30h

 eva.koenigova@zsvedlejsi.cz

  Konířová Iveta školnice MŠ , výdej stravy MŠ    
  Komanec Jeroným učitel ZŠ    jeronym.komanec@zsvedlejsi.cz
Mgr. Koláčková Kateřina asistentka pedagoga, učitelka ZŠ  

 katerina.kolackova@zsvedlejsi.cz

Bc. Konečná Nikol asistentka pedagoga  

nikol.konecna@zsvedlejsi.cz

  Koprová Alena asistentka pedagoga  

 alena.koprova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Křepská Veronika RD mateřská dovolená    
  Kubová Martina pomocná síla ŠK    
Mgr. Kudelová Patricie  učitelka ZŠ  po 7:10 - 7:40h

 patricie.kudelova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Kugler Vladimír učitel ZŠ  po 14:00 - 14:30h

 vladimir.kugler@zsvedlejsi.cz

Mgr. Lahodová Klára učitelka MŠ  

 klara.lahodova@zsvedlejsi.cz

  Laholová Zuzana mateřská dovolená    
Mgr. Láníková Hana učitelka ZŠ, výchovná poradkyně
pro II. stupeň
 po 15:00 - 16h

 hana.lanikova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Lovaštiková Veronika učitelka ZŠ  po 14:00 - 14:30h

 veronika.lovastikova@zsvedlejsi.cz

  Marčíková Irena pomocná síla ŠK    
  Matějíčková Gabriela uklízečka MŠ    
Ing. Matějková Šárka vychovatelka  

 sarka.matejkova@zsvedlejsi.cz

  Matoušková Michaela kuchařka    
Bc. Matoušková Veronika asistentka pedagoga   veronika.farnikova@zsvedlejsi.cz
Bc. Martynková Kateřina učitelka MŠ  

katerina.martynkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Maxera Vojtěch učitel ZŠ  

vojtech.maxera@zsvedlejsi.cz

  Měšťánková Klára asistentka pedagoga  

klara.mestankova@zsvedlejsi.cz

  Mikulková Jaroslava vrátná  

jaroslava.mikulkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Mlíková Bronislava asistentka pedagoga  

bronislava.mlikova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Mlýnek Tomáš zástupce ředitele pro I. stupeň  

tomas.mlynek@zsvedlejsi.cz

Mgr. Mocková Markéta učitelka ZŠ  po 14:00 14:30h

marketa.mockova@zsvedlejsi.cz

  Modlitbová Eliška pomocná kuchařka  

 eliska.modlitbova@zsvedlejsi.cz

  Najtová Jitka vychovatelka  

 jitka.najtova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Navrátilová Věra učitelka ZŠ  

vera.navratilova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Nekužová Markéta školní psycholožka  

 marketa.nekuzova@zsvedlejsi.cz

  Obhlídalová Hana vychovatelka  

 hana.obhlidalova@zsvedlejsi.cz

Ing. Oliva Tomáš trenér tance  

tomas.oliva@zsvedlejsi.cz

Mgr. Pálka Tomáš učitel ZŠ  po 14:00 - 14:30h

 tomas.palka@zsvedlejsi.cz

  Pavlasová Iveta vedoucí ŠJ  

 jidelna@zsvedlejsi.cz

MgA. Pavlíček Jiří učitel ZŠ  čt 14:00 - 14:30h

 jiri.pavlicek@zsvedlejsi.cz

Mgr. Pazderová Alena učitelka ZŠ  čt  7:00 - 7:30h

 alena.pazderova@zsvedlejsi.cz

Bc. Petrušková Klára učitelka ZŠ  

klara.petruskova@zsvedlejsi.cz

  Pelikánová Dagmar uklízečka    
  Pěkná Eva uklízečka    
Mgr. Podlezová Kateřina mateřská dovolená    
Mgr. Pohanková Alena              učitelka ZŠ  út  7:00 - 7:30h

 alena.pohankova@zsvedlejsi.cz

  Pohorská Jana asistentka pedagoga  

 jana.pohorska@zsvedlejsi.cz

Mgr. Poláková Michaela učitelka ZŠ  st 13:30 - 14:00h

 michaela.polakova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Procházková Jana učitelka ZŠ  po  7:00 - 7:30h

 jana.prochazkova@zsvedlejsi.cz

  Přecechtěl Jan asistent pedagoga UK  

jan.precechtel@zsvedlejsi.cz

  Příborská Martina vychovatelka, asistentka pedagoga  

 martina.priborska@zsvedlejsi.cz

Mgr. Pužová Renata učitelka ZŠ  st  7:00 - 7:30h

 renata.puzova@zsvedlejsi.cz

  Putnová Anežka uklízečka ZŠ    
  Skulilová Jana asistentka ředitele, personalistka  

 jana.skulilova@zsvedlejsi.cz

  Soukopová Jana ekonomka  

 jana.soukopova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Srncová Renata učitelka ZŠ  čt 12:45 - 13:30h

 renata.srncova@zsvedlejsi.cz

  Straková Jana asistentka pedagoga  

 jana.strakova@zsvedlejsi.cz

  Šebelová Květoslava asistentka pedagoga  

 kvetoslava.sebelova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Šedovičová Veronika mateřská dovolená    
  Ševčík Martin učitel ZŠ  út 12:35 - 13:05h

 martin.sevcik@zsvedlejsi.cz

Mgr. Šicová Dita učitelka ZŠ pá  7:00 - 7:30h

 dita.sicova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Šimečková Nela mateřská dovolená    
  Šnorich Marek vychovatel  

 marek.snorich@zsvedlejsi.cz

Mgr. Štefánková Marcela speciální pedagog  

 marcela.stefankova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Šůstková Eva učitelka ZŠ  čt 13:45 - 14:15h

 eva.sustkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Švábová Božena učitelka ZŠ  út  7:00 - 7:30h

 bozena.svabova@zsvedlejsi.cz

  Tajchnerová Petra  mateřská dovolená    
  Taratuta Olena uklízečka    
Mgr. Tichá Jitka učitelka ZŠ  út + čt 7:15 - 7:45h

 jitka.ticha@zsvedlejsi.cz

  Trubáková Alena vychovatelka  

 alena.trubakova@zsvedlejsi.cz

  Truhlářová Andrea uklízečka    
  Třetinová Kamila asistentka pedagoga   kamila.tretinova@zsvedlejsi.cz
Mgr. Vidláková Klára učitelka ZŠ  út 14:00 - 14:30h

 klara.vidlakova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Vintrlíková Pavla zástupkyně ředitele pro II. stupeň  

 pavla.vintrlikova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Vlková Bohumíra učitel ZŠ  út 7:15 - 7:45h

 bohumira.vlkova@zsvedlejsi.cz

PhDr. Vodák Zdeněk doučovatel  

 zdenek.vodak@zsvedlejsi.cz

  Vodičková Eva uklízečka    
Mgr. Vránová Veronika učitelka ZŠ  st 7:00 - 7:30h

 veronika.vranova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Zavadilová Renata učitelka ZŠ  po 7:15 - 7:45h

renata.zavadilova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Zivčáková Martina vychovatelka, AP  

martina.zivcakova@zsvedlejsi.cz

 

 

                


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Brno
Vedlejší 10, příspěvková organizace

Vedlejší 10
625 00 Brno
IČO: 60555823
Redizo: 600108325
Tel./ fax: +420 547 218 198
mail: info@zsvedlejsi.cz

el. podatelna: podatelna@zsvedlejsi.cz

Prohlášení o přístupnostiFORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


    

© ZŠ a MŠ Vedlejší Brno & Štefl software

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Další informace.

Další informace  OK souhlasím

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

  Přijmout vše   Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.