Zaměstnanci - 2023 / 2024Titul Jméno Funkce Konzultační hodiny Email
Mgr. Adámková Lenka mateřská dovolená    
Mgr. Babčanová Veronika učitelka ZŠ  po 13:45 - 14:15h

veronika.babcanova@zsvedlejsi.cz

Ing. Bellanová Jana vychovatelka  

jana.bellanova@zsvedlejsi.cz

Mgr.  Benda Tomáš učitel ZŠ  čt 13:30 - 14:00h

tomas.benda@zsvedlejsi.cz

Mgr. Blahoutová Tereza učitelka ZŠ  pá  7:00 - 7:30h tereza.blahoutova@zsvedlejsi.cz
Mgr. Břenková Ivana učitelka ZŠ  út  7:00 - 7:30h ivana.brenkova@zsvedlejsi.cz
Bc. Burián Michal učitel ZŠ  út 7:20 - 7:50h  michal.burian@zsvedlejsi.cz
Mgr. Demelová Lenka učitelka ZŠ  út 13:30 - 14:00h lenka.demelova@zsvedlejsi.cz
Mgr. Doleželová Zuzana učitelka ZŠ, speciální pedagog,
výchovná poradkyně pro I. st. 
 čt 13:40 -14:10h zuzana.dolezelova@zsvedlejsi.cz
PaedDr. Došková Iva učitelka ZŠ  út 7:00 - 7:30h  iva.doskova@zsvedlejsi.cz
Bc. Drábek Jakub učitel ZŠ, asistent pedagoga  st 7:15 -  7:45h jakub.drabek@zsvedlejsi.cz
Ing. Durďáková Dagmar učitelka ZŠ  čt 7:30 - 8:00h dagmar.durdakova@zsvedlejsi.cz
Mgr. Dvořáková Hana speciální pedagog v MŠ  

 hana.dvorakova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Egerlová Eva učitelka ZŠ  čt 7:15 - 7:45h

 eva.egerlova@zsvedlejsi.cz

  Fiala Zdeněk vrátný  

 zdenek.fiala@zsvedlejsi.cz

Mgr. Foralová Hana učitelka ZŠ  st 7:20 - 7:50h  hana.foralova@zsvedlejsi.cz
  Gregorová Veronika pomocná síla ŠK    
Mgr. Handlířová Daniela učitelka ZŠ  st 7:15 - 7:45h

 daniela.handlirova@zsvedlejsi.cz

RNDr. Harmata Jan ředitel  st 14:00 - 15:00h  jan.harmata@zsvedlejsi.cz
Mgr. Havlová Petra zástupce ředitele pro
předškolní vzdělávání
   petra.havlova@zsvedlejsi.cz
  Hlavinková Zdeňka účetní  

 zdenka.hlavinkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Honzová Denisa učitelka MŠ  

 denisa.honzova@zsvedlejsi.cz

  Horáková Dagmar vedoucí vychovatelka    dagmar.horakova@zsvedlejsi.cz
Mgr. Horáková Kristýna učitelka ZŠ  čt 3:30 - 14:00h

 kristyna.horakova@zsvedlejsi.cz

  Horáková Vladana ŠK výdej stravy MŠ    
Mgr. Hrubá Hana učitelka ZŠ, asistentka pedagoga  út 13:40 - 14:10h

hana.hruba@zsvedlejsi.cz

  Hučková Dana asistentka pedagoga  

dana.huckova@zsvedlejsi.cz

  Chalupová Hana vedoucí kuchařka  

jidelna@zsvedlejsi.cz

Ing.arch. Janáčková Alena asistentka pedagoga  

alena.janackova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Jakešová Svatava učitelka ZŠ  po 13:30 - 14:00h

 svatava.jakesova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Jandová Miluše učitelka ZŠ  čt  7:00 - 7:30h

 miluse.jandova@zsvedlejsi.cz

  Jelínek Petr školník  

 petr.jelinek@zsvedlejsi.cz

Mgr. Jirásková Lenka učitelka ZŠ  st 7:15 - 7:45h

 lenka.jiraskova@zsvedlejsi.cz

  Jírů Jana asistentka pedagoga  po 7:20 - 7:50h

jana.jiru@zsvedlejsi.cz

PhDr. Junková Jana učitelka ZŠ  út 7:20 - 7:50h

 jana.junkova@zsvedlejsi.cz

  Kadlecová Jarmila mateřská dovolená    
Mgr. Kalábová Mária učitelka ZŠ  čt  7:00 - 7:30h

 maria.kalabova@zsvedlejsi.cz

  Kanclerová Martina asistentka pedagoga  

martina.kanclerova@zsvedlejsi.cz

  Karvaiová Eva pomocná kuchařka    
Mgr. Kelíšková Věra učitelka ZŠ st 7:15 - 7:45h

vera.navratilova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Kerndlová Jana učitelka ZŠ  po 14:00 - 14:30h

 jana.kerndlova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Koenigová Eva učitelka ZŠ  út  7:00 - 7:30h

 eva.koenigova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Koláčková Kateřina učitelka ZŠ, asistentka pedagoga  st 7:30 - 8:00h

 katerina.kolackova@zsvedlejsi.cz

Bc. Konečná Nikol učitelka ZŠ  út 7:15 - 7:45h

nikol.konecna@zsvedlejsi.cz

  Koprová Alena asistentka pedagoga  

 alena.koprova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Křepská Veronika RD mateřská dovolená    
Bc.  Kubingerová Simona učitelka MŠ   simona.kubingerova@zsvedlejsi.cz
  Kubová Martina kuchařka    
Mgr. Kudelová Patricie  učitelka ZŠ  út 7:15 - 7:45h

 patricie.kudelova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Kugler Vladimír učitel ZŠ  po 14:00 - 14:30h

 vladimir.kugler@zsvedlejsi.cz

Mgr. Lahodová Klára učitelka MŠ  

 klara.lahodova@zsvedlejsi.cz

  Laholová Zuzana školnice MŠ , výdej stravy MŠ    
Mgr. Láníková Hana učitelka ZŠ, výchovná poradkyně
pro II. stupeň
 po 13:30 - 14h

 hana.lanikova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Lovaštiková Veronika učitelka ZŠ  út 14:00 - 14:30h

 veronika.lovastikova@zsvedlejsi.cz

  Marčíková Irena pomocná síla ŠK    
  Malíková Ilona uklízečka     
  Matějíčková Gabriela uklízečka MŠ    
Ing. Matějková Šárka vychovatelka  

 sarka.matejkova@zsvedlejsi.cz

  Matoušková Michaela kuchařka    
Bc. Matoušková Veronika asistentka pedagoga   veronika.matouskova@zsvedlejsi.cz
Bc. Martynková Kateřina učitelka MŠ  

katerina.martynkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Maxera Vojtěch učitel ZŠ  

vojtech.maxera@zsvedlejsi.cz

  Měšťánková Klára učitelka ZŠ  

klara.mestankova@zsvedlejsi.cz

  Mikulková Jaroslava vrátná  

jaroslava.mikulkova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Mlíková Bronislava učitelka ZŠ, asistentka pedagoga  pá 7:15 - 7:45h

bronislava.mlikova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Mlýnek Tomáš zástupce ředitele pro I. stupeň  st 13:00-13:45h

tomas.mlynek@zsvedlejsi.cz

Mgr. Mocková Markéta mateřská dovolená    
  Modlitbová Eliška pomocná síla ŠK  

 eliska.modlitbova@zsvedlejsi.cz

  Najtová Jitka vychovatelka  

 jitka.najtova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Nekužová Markéta školní psycholožka  

 marketa.nekuzova@zsvedlejsi.cz

  Němcová Nikola asistentka pedagoga  

nikola.nemcova@zsvedlejsi.cz

  Obhlídalová Hana vychovatelka  

 hana.obhlidalova@zsvedlejsi.cz

Ing. Oliva Tomáš trenér tance  

tomas.oliva@zsvedlejsi.cz

Mgr. Pálka Tomáš učitel ZŠ  po 13:30 - 14:00h

 tomas.palka@zsvedlejsi.cz

  Pavlasová Iveta vedoucí ŠJ  

 jidelna@zsvedlejsi.cz

MgA. Pavlíček Jiří učitel ZŠ  

 jiri.pavlicek@zsvedlejsi.cz

Mgr. Pazderová Alena učitelka ZŠ  čt  7:00 - 7:30h

 alena.pazderova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Petrušková Klára učitelka ZŠ  čt 13:30 - 14:00h

klara.petruskova@zsvedlejsi.cz

  Pelikánová Dagmar uklízečka    
  Pěkná Eva uklízečka    
  Philippi Michelle učitelka ZŠ  po 7:15 - 7:40h

michelle.philippi@zsvedlejsi.cz

Mgr. Podlezová Kateřina mateřská dovolená    
Mgr. Pohanková Alena              učitelka ZŠ  út  7:00 - 7:30h

 alena.pohankova@zsvedlejsi.cz

  Pohorská Jana asistentka pedagoga  st 7:30 - 8:00h

 jana.pohorska@zsvedlejsi.cz

Bc. Pokorná Klára spec. pedagog pá 7:30 - 8:00h

klara.pokorna@zsvedlejsi.cz

Mgr. Procházková Jana učitelka ZŠ  po  7:00 - 7:30h

 jana.prochazkova@zsvedlejsi.cz

  Přecechtěl Jan asistent pedagoga   

jan.precechtel@zsvedlejsi.cz

  Příborská Martina vychovatelka, asistentka pedagoga  

 martina.priborska@zsvedlejsi.cz

Mgr. Pužová Renata učitelka ZŠ  st  7:00 - 7:30h

 renata.puzova@zsvedlejsi.cz

  Putnová Anežka uklízečka ZŠ    
  Skulilová Jana asistentka ředitele, personalistka  

 jana.skulilova@zsvedlejsi.cz

  Soukopová Jana ekonomka  

 jana.soukopova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Srncová Renata učitelka ZŠ  čt 12:45 - 13:30h

 renata.srncova@zsvedlejsi.cz

Mgr.  Svitáková Barbora učitelka MŠ  

barbora.svitakova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Šedovičová Veronika učitelka ZŠ    veronika.sedovicova@zsvedlejsi.cz
Mgr. Ševčík Martin učitel ZŠ  čt 13:40 - 14:25h

 martin.sevcik@zsvedlejsi.cz

Mgr. Šicová Dita učitelka ZŠ po  7:15 - 7:45h

 dita.sicova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Šimečková Nela mateřská dovolená    nela.simeckova@zsvedlejsi.cz
  Šišmanovová Lenka asistentka pedagoga MŠ   lenka.sismanovova@zsvedlejsi.cz
  Šnorich Marek vychovatel  

 marek.snorich@zsvedlejsi.cz

Mgr. Štefánková Marcela speciální pedagog  

 marcela.stefankova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Štěpánková Michaela učitelka ZŠ pá 7:15 - 7:45h

michaela.stepankova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Švábová Božena učitelka ZŠ  út  7:00 - 7:30h

 bozena.svabova@zsvedlejsi.cz

  Trubáková Alena vychovatelka  

 alena.trubakova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Tomashuk Halyna asistentka pedagoga UK  

halyna.tomashuk@zsvedlejsi.cz

  Truhlářová Andrea uklízečka    
 Mgr. Trundová Ivana asistentka pedagoga   ivana.trundova@zsvedlejsi.cz
  Třetinová Kamila učitelka ZŠ, asistentka pedagoga   kamila.tretinova@zsvedlejsi.cz
Mgr. Vidláková Klára učitelka ZŠ  čt 7:15 - 7:45h

 klara.vidlakova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Vintrlíková Pavla zástupkyně ředitele pro II. stupeň  út 14:00-15:00h

 pavla.vintrlikova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Vlková Bohumíra učitelka ZŠ  út 7:15 - 7:45h

 bohumira.vlkova@zsvedlejsi.cz

PhDr. Vodák Zdeněk doučovatel  

 zdenek.vodak@zsvedlejsi.cz

  Vodičková Eva uklízečka    
Mgr. Vránová Veronika učitelka ZŠ  st 7:00 - 7:30h

 veronika.vranova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Zavadilová Renata učitelka ZŠ  st 7:15 - 7:45h

renata.zavadilova@zsvedlejsi.cz

Mgr. Zivčáková Martina učitelka ZŠ, vychovatelka  

martina.zivcakova@zsvedlejsi.cz

 

 

                


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Brno
Vedlejší 10, příspěvková organizace

Vedlejší 10
625 00 Brno
IČO: 60555823
Redizo: 600108325
Tel./ fax: +420 547 218 198
mail: info@zsvedlejsi.cz

el. podatelna: podatelna@zsvedlejsi.cz

Prohlášení o přístupnostiFORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


    

© ZŠ a MŠ Vedlejší Brno & Štefl software

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Další informace.

Další informace  OK souhlasím

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

  Přijmout vše   Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.