Zápis do MŠ na prázdninový provoz

Vážení rodiče,

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Brno – Bohunice

v červenci a srpnu 2023 zajištěn v těchto termínech:

 

termín

výše školného

  3.7. – 14. 7. 2023

MŠ Švermova 11

240 Kč

17.7. – 28. 7. 2023

MŠ Amerlingova 4

270 Kč

31.7. – 11. 8. 2023

ZŠ a MŠ Vedlejší 10

280 Kč

14. 8.– 25. 8. 2023

MŠ Uzbecká 30

260 Kč

Mimo provoz

MŠ Pohádka, Běloruská 4

-

 

28.8. –  1. 9. 2023

přípravný týden – bez provozu

 

 

Žádost o přijetí na prázdninový provoz spolu s kopií evidenčního listu dítěte si vyzvednete ve své třídě

od 20.3. 2023 (popř. vyzvednete v úředních hodinách u ředitelky školy) a vyplněné odevzdáte na mateřské  škole, kde požadujete prázdninové umístění, ve středu 29.3. nebo ve čtvrtek 30.3.2023 vhozením žádosti s evidenčním listem do určené schránky MŠ v době od 7:00 – 16:00h.

 

Na každou mateřskou školu musíte podat samostatnou žádost o přijetí a kopii evidenčního listu, případně přihlášky s lékařským potvrzením.

 

Pro rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte se dostavte osobně s občanským průkazem ve čtvrtek 20.4.2023 od 8:00 do 16:00h do školky, kam jste si podali žádost na prázdninový provoz. Pokud budete přijati, dostanete ihned k vyplnění potřebné dokumenty a dále informace ohledně úhrady školného a stravného, které musí být zaplaceno před nástupem dítěte do Vámi zvolené mateřské školy.

 

Ředitelky škol budou přijímat na prázdninový provoz děti z jiných bohunických mateřských škol dle kritérií do výše kapacity MŠ.

 

Kritéria:

  • děti zaměstnaných rodičů přijatých do MŠ v městské části Brno-Bohunice
  • kapacita školy, v případě překročení kapacity školy bude losováno

                              

                                          

 

Lze předpokládat velký zájem rodičů, proto zvažte i jiné možnosti, např. soukromé školky.

Místa budou omezena, protože letos nemá provoz čtyřtřídní MŠ Pohádka.

 

 

Nebude-li Vaše dítě svoji kmenovou MŠ o prázdninách navštěvovat, nezapomeňte ho ve své MŠ písemně  omluvit - odhlásit nejpozději do 20.3.2023.

 


Přijímací řízení pro školní rok 2023 - 2024

Seznam identifikátorů přijatých dětí do MŠ pro škol.rok 2023/2024

 

Poř.        Identifikátor

1             1094706944

2             1128350976

3             2109658112

4             2515714944

5             2935149312

6             3387863552

7             3436375041

8             3858842752

9             3932088328

10          4283015936

11          4313109248

12          4326608486

13          4800936832

14          4961737984

15          5701512192

16          6007974912

17          6978139648

18          7070318084

19          7204627648

20          7289988608

21          7370287104

22          7817520649

23          7849405824

24          8063156992

25          8111749127

26          9987681284

 

Sběr přihlášek ve dnech 3. a 4.5.2023:

  • do datové schránky školy:  isgmj2b
  • e-mailem na adresu  petra.havlova@zsvedlejsi.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)
  • poštou
  • osobním podáním do schránky školy 
  • není-li možno využít výše uvedených způsobů, doručení dokumentů proběhne  ve středu 3. 5. 2023 v době od  8:00 - 16:00 hod. a  ve čtvrtek 4. 5. 2023 v době od  8:00 - 12:00 hod. v budově mateřské školy, možnost rezervace termínu v aplikaci www.zapisdoms.brno.cz.

K zápisu je nutné přinést vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem, platný občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte. Upozorňujeme, že trvalý pobyt dítěte, který budete uvádět do přihlášky, musí být shodný s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu matky. V jiném případě bude nutné doložit potvrzení z ohlašovny obyvatelstva, že má dítě trvalý pobyt na adrese, kterou uvádíte v přihlášce.  Při podání žádosti o přijetí bezkontaktně (vhozením do schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, datovou schránkou), je potřeba mít všechny výše uvedené dokumenty v kopii.  Nezapomeňte na datum a podpisy. Na rozhodnutí o přijetí nemá vliv pořadí při sběru přihlášek.

Nejdříve od 17. 5. 2023 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do naší MŠ.

Rozhodnutí si vyzvedne zákonný zástupce, který je v žádosti uveden jako kontaktní osoba, s sebou si vezme občanský průkaz + kartičku pojištění dítěte.

Podrobné informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: www.zapisdoms.brno.cz

Neúplně vyplněná přihláška a nedoložení potřebných dokladů je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

Všechny dokumenty budou použity výhradně pro potřeby zápisu dětí do MŠ a bude s nimi nakládáno v souladu s ochranou osobních údajů.


Další informace

  1. Školská poradenská zařízení (PPP - pedagogicko psychologická poradna, SPC - speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťuje nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve ŠPZ - školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
  2. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou k 31.8. pěti let
  3. Zákonný zástupce dítěte může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, nebo ho může vzdělávat i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. I v tomto případě musí zákonný zástupce přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá zástupkyni ředitele zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

K převzetí Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budete vyzvání mailem popř. telefonicky (pokud na přihlášce tyto údaje uvedete), kde bude uveden termín vyzvednutí. Zároveň podepíšete Zpětvzetí žádosti z ostatních MŠ, kam jste si žádost o přijetí dítěte podali.

Z důvodu vysokých nákladů pro odeslání doporučených dopisů do vlastních rukou, prosíme všechny rodiče, aby si přišli vyzvednout rozhodnutí o přijetí/ i nepřijetí osobně do MŠ.


Informace k zápisu do MŠ pro ukrajinské děti

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace je pro MŠ Vedlejší 10, po dohodě se zřizovatelem, určen druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana takto:

 

5.6. 2023 10.00 – 12.00hod. – vydávání žádostí osobně v MŠ

12.6.2023 10.00 – 12.00hod. – zápis se sběrem žádostí osobně v MŠ

 

Počet volných míst: 0

 

Ve „zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. 

 

                


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Brno
Vedlejší 10, příspěvková organizace

Vedlejší 10
625 00 Brno
IČO: 60555823
Redizo: 600108325
Tel. MŠ Vedlejší: +420 547 354 410
Tel. MŠ Bohunka: +420 606 093 875    

© ZŠ a MŠ Vedlejší Brno & Štefl software

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Další informace.

Další informace  OK souhlasím

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

  Přijmout vše   Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.