Informace k zápisu do MŠ pro ukrajinské děti

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace je pro MŠ Vedlejší 10, po dohodě se zřizovatelem, určen druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana takto:

 

6.6. 2022 10.00 – 12.00hod. – vydávání přihlášek

13.6.2022 10.00 – 12.00hod. – příjem přihlášek

 

Počet volných míst: 0

 

Ve „zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. 

 

 


Zápis do MŠ

Aktuální INFORMACE včetně kritérií ohledně zápisu dětí do MŠ v městě Brně pro další školní rok
najdete na adrese: 
www.zapisdoms.brno.cz. Stránky jsou průběžně aktualizovány. 

 

Seznam identifikátorů přijatých dětí pro škol. rok 2022/2023

 1. 2036258048

 2. 2902947841

 3. 3573521408

 4. 3611654144

 5. 4657314304

 6. 5212368884

 7. 5487089664

 8. 5741825024

 9. 7961549056

 10. 9069955328

 11. 9732269312

 

 

 

 


Ke stažení:


Zápis do MŠ na prázdninový provoz

Vážení rodiče,

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Brno – Bohunice v červenci a srpnu 2022 zajištěn v těchto termínech:

 

Termín

Výše školného

1.7. – 15. 7. 2022

ZŠ a MŠ Vedlejší 10

230 Kč

 

18.7. – 29. 7. 2022

MŠ Švermova 11

254 Kč

 

1.8. – 12. 8. 2022

MŠ Pohádka, Běloruská 4

200 Kč

 

15. 8.– 24. 8. 2022

MŠ Amerlingova 4

164 Kč

 

Mimo provoz

MŠ Uzbecká 30

-

 

25. – 31. 8. 2022

přípravný týden – bez provozu

 

 

Žádost o přijetí na prázdninový provoz spolu s kopií evidenčního listu dítěte si vyzvednete ve své třídě od 21.3.2022 a vyplněné odevzdáte na mateřské škole, kde požadujete prázdninové umístění, ve středu 30.3. nebo ve čtvrtek 31.3.2022 vhozením žádosti s evidenčním listem do určené schránky MŠ v době od 7:00 – 16:00h.

 

Na každou mateřskou školu musíte podat samostatnou žádost o přijetí a kopii evidenčního listu s lékařským potvrzením.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte obdržíte ve své školce na třídě od 11. 4. 2022. Pokud budete přijati, dostanete informace ohledně úhrady školného a stravného, které musí být zaplaceno před nástupem dítěte do Vámi zvolené mateřské školy.

 

Ředitelky škol budou přijímat na prázdninový provoz děti z jiných bohunických mateřských škol dle kritérií do výše kapacity MŠ.

 

Kritéria:

 • děti zaměstnaných rodičů přijatých do MŠ v městské části Brno-Bohunice

 • kapacita školy, v případě překročení kapacity školy bude losováno

 
 

Lze předpokládat velký zájem rodičů, proto zvažte i jiné možnosti, např. soukromé školky.

 

 

Nebude-li Vaše dítě svoji kmenovou MŠ o prázdninách navštěvovat, nezapomeňte ho ve své MŠ písemně odhlásit nejpozději do 31.3.2022.

 

                


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Brno
Vedlejší 10, příspěvková organizace

Vedlejší 10
625 00 Brno
IČO: 60555823
Redizo: 600108325
Tel. MŠ Vedlejší: +420 547 354 410
Tel. MŠ Bohunka: +420 606 093 875    

© ZŠ a MŠ Vedlejší Brno & Štefl software