Povinně zveřejňované informace

Název školy

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace

Důvod založení školy

Zřizovatelem školy je Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice se sídlem v Brně, Dlouhá 3, 625 00

Zřizovací listiny najdete mezi soubory ke stažení (dole).

Organizační struktura školy

 • ředitel
  • : zástupce (zástupkyně) ředitele pro předškolní vzdělávání
   • učitel(ka)
   • asistent(ka) pedagoga
   • školník-domovník
   • pomocná kuchařka ve výdejně stravy
  • 1. stupeň ZŠ: zástupce (zástupkyně) ředitele pro I. stupeň
   • učitel(ka)
   • speciální pedagog
   • asistent(ka) pedagoga
  • 2. stupeň ZŠ: zástupce (zástupkyně) ředitele pro II. stupeň
   • učitel(ka)
   • výchovná poradkyně
   • speciální pedagog
   • asistent(ka) pedagoga
  • Ekonomicko-správní a provozní útvar: ekonomka
   • vedoucí uklízečka
    • uklízečka
   • hospodářka – personalistka
   • školník
   • domovník
   • správce operačního systému
  • ŠD: vedoucí vychovatelka
   • vychovatelka
  • ŠJ: vedoucí školní jídelny - provozář
   • hlavní kuchařka
    • kuchařka
    • referent stravování

Kontaktní spojení na školu

 

Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a mateřská škola Brno
Vedlejší 10
625 00 Brno – Bohunice

Adresa pro osobní návštěvu

Základní škola a mateřská škola Brno
Vedlejší 10
625 00 Brno – Bohunice

Úřední hodiny

Září – červen Po – Pá 7.30 – 15.30 hod.
Červenec – srpen Vybrané středy zveřejněné na webu 8.00 – 12.00 hod.

Telefonní čísla

Ředitel školy 602 546 208
Sekretariát 547 218 198
Ekonomka 547 218 198

Číslo faxu

není

Adresa webové stránky

Adresa e-podatelny

info@zsvedlejsi.cz

Další elektronické adresy

ID datové schránky: isgmj2b

Bankovní spojení

Číslo účtu školy 50636-621/0100
Číslo účtu školní jídelny 500386-621/0100
Číslo účtu pro platby kroužků 115-5205470287/0100

60555823

DIČ

Není přiděleno
Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10 není plátcem DPH

Dokumenty školy

 

Seznam hlavních dokumentů

 • Školní vzdělávací program naleznete zde.
 • Školní řád naleznete zde.
 • Výroční zprávu za poslední rok naleznete zde.

Rozpočet

Rozpočet školy naleznete (na stránkách městské části) naleznete zde.

Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní předpis školy naleznete zde.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu uvedenou v sekci Kontaktní spojení nebo telefonicky na telefonním čísle sekretariátu školy.

Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní předpis školy naleznete zde.

Opravné prostředky

Řídí se zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře

Formuláře naleznete zde.

Popisy postupů a návodů pro řešení životních situací

Řídí se zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • Směrnice pro příjem žádostí a dalších podání zde.
 • Směrnice o svobodném přístupu k informacím zde.

Předpisy

 

Nejdůležitější právní předpisy

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Předpisy můžete také nalézt v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje Ministerstvo vnitra České republiky (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/)

Vnitřní směrnice vydané Základní školou a mateřskou školou Brno, Vedlejší 10

Soupis vnitřních směrnic je ke stažení níže.

Úhrady za poskytování informací

Kopírování čb A4 jednostranné 1 Kč
Kopírování čb A4 oboustranné 2 Kč
Výpis, opis, druhopis vysvědčení 100 Kč/kus
Náklady na poštovné dle sazebníku České pošty

Licenční smlouvy

Škola nemá žádné licenční smlouvy

Výroční zprávy

Jsou uloženy zde.

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Brno, Vedlejší 10 o poskytování informací za rok 2017

Počet podaných žádostí o informace 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled výdajů 0
Poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

 

V Brně dne 8.2.2018

 

Ředitel školy: RNDr. Jan Harmata

 

 

 


Ke stažení:               


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Brno
Vedlejší 10, příspěvková organizace

Vedlejší 10
625 00 Brno
IČO: 60555823
Redizo: 600108325
Tel./ fax: +420 547 218 198
mail: info@zsvedlejsi.cz

el. podatelna: podatelna@zsvedlejsi.czFORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


    

© ZŠ a MŠ Vedlejší Brno & Štefl software